Interesse for bølgekraftklynge?

De siste ti åra har teknologifokuset vært rettet mot andre løsninger enn bølgekraft. Kanskje kan bølgekraft gi norsk industri mulighet for internasjonal posisjon som tilsvarer den danske industri har innen vindkraft, tenker Per Velde, næringssjef i Karmøy kommune.

De siste åra har Seamotion Energy AS på Åkra arbeidet med å utvikle et bølgekraftverk. Den modell i 1:40 er allerede testet, og det jobbes nå med en modell i skala 1:10. Regionalt Forskningsfond uttalte i sitt tilsagnsbrev i 2016 at innovasjonspotensialet er meget stort.

Nå ønsker Karmøy kommune sammen med Seamotion Energy å etablere et utviklingsprosjekt, og inviterer til møte for å avklare om flere vil være med.

19. desember blir det derfor informasjons- og dialogmøte fra 12.30 til 15.30 på Park Inn Radisson Airport Hotel for de som måtte være interessert i temaet.

Hensikten er å utvikle en klynge som er best i verden på utvikling og produksjon av bølgekraftverk. Slike kraftverk kan bygges både i gjennvinnbar stål og aluminium. Forretningsideen bygger på at “alt” skal være fornybart, uten de miljøutfordringene som vind- og solenergi har med blant annet kjemikalier og kompositt. Haugalandet har leverandørindustri på alle de næringsområdene som må til for å utvikle og produsere slike kraftverk. Derfor burde grunnlaget for å etablere en slik klynge være svært godt.

På møptet 19. desember vil styreleder Lasse Aga i Seamotion Energy, daglig leder i Validé Haugesundsregionen og Per Velde innlede, og det blir godt muligheter for potensielle deltakere i prosjektet til å presentere seg. Du kan lese mer om planene for en industriklynge i Hnytt eller på Seamotion Enegerygs nettsider.

Les iInvitasjonen til dialogmøtet