Innkomstsamtale – sykehjem

Nye pasienter i sykehjemmene skal ha en såkalt innkomstsamtale hvor personalet ønsker velkommen, og gir god informasjon om bl.a. følgende:

 1. Sykehjemmets ulike avdelinger (type og antall pasienter). 
 2. Sykehjemmets personale som sammen skal gjøre sitt beste for at pasienten skal ha det bra på sykehjemmet. Informer om de ulike yrkesgruppene. 
 3. Når tilsynslege har legevisitt på sykehjemmet/avdelingen. Dersom pasienten ønsker legesamtale kan det avtales på forhånd med sykepleier. 
 4. Samarbeid og kommunikasjon:
  • Viktigheten av et godt samarbeid med pasienten og pårørende for å gi et best mulig tilbud.
  • Sykehjemmet tilstreber at pasientene har få, men faste personer å forholde seg til i hverdagen. Hver pasient har en sykepleierkontakt og en primærkontakt. Det skal oppgis hvem dette er.
  • Kommunens nettside: Her oppgis generell info om sykehjem og infoside for aktuelt sykehjem
  • Infoskjermer/oppslag på sykehjemmet
  • Eventuelt sosiale medier

Andre tema som tas opp i samtalen: 

 • Medisiner: Det er viktig at sykehjemmet får korrekte opplysninger om hvilke medisiner pasienten eventuelt bruker. 
 • Eventuelle opplysninger fra pårørende som kan være nyttige skal noteres. 
 • Alle klær som skal vaskes av sykehjemmenes fellesvaskeri (Solstein) må tåle maskinvask og være påsydd navnelapp. Pårørende har ansvar for innkjøp og merking av klær. 
 • Besøkstider og rutiner
 • Konsultasjoner utenfor sykehjemmet: Hvis mulig er det ønskelig at pårørende følger pasienten til legekonsultasjoner, tannlegebesøk, røntgen osv. 
 • Måltidstider: Faste tidspunkt, men kan tilpasses hver enkelt pasients døgnrytme og behov. Kommentar:
 • Bytting av rom
 • Private eiendeler (som møbler og verdisaker)
 • Penger og disponering av kontantytelser 
 • Aktiviteter og arrangement: Hva er pasientens interesser? Hvilke arrangementer er vanlig? Hvordan informeres det? Kan pårørende delta? 
 • Hva egenbetalingen dekker
 • Velvære (f. eks. fotpleie og frisør): Bestilling og betaling 
 • Tannlege, årlig sjekk av fylkeskommunal tannklinikk og gratis behandling. 
 • Høreapparat: Anbefaler forsikring 
 • TV på rommet 
 • Dagavdelingen 
 • Eventuelle muligheter til å låne lokaler til private feiringer 
 • Uteområder/Sansehage 
 • Røyking (ute)
 • Kontaktopplysninger pårørende
 • Kontaktopplysninger sykehjem
 • Hvilken informasjon pårørende ønsker
 • Fremtidsfullmakt?