Innfører restriksjoner for innendørsarrangementer pga smittefare

Rådmannen i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen

Rådmannen i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen

I lys av situasjonen med økt smittefare av coronaviruset innfører Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio og Karmøy like restriksjoner for innendørsarrangement og møter med over 100 personer eller mer enn 50 deltakere fra risikogruppa. Dette gjelder i første omgang i tre uker fra og med 10. mars 2020.

Norge er et av landene som pr. nå har raskest økning i antall smittede og høyest andel av befolkningen som er smittet med coronaviruset. Kommunene har et særlig ansvar for å forebygge smitte og fremme folkehelse, og smittevernloven gir kommunene omfattende myndighet for å nå dette målet. 

Større arrangement medfører at mange mennesker er tett på hverandre. Faktorer som bevertning, alkoholinntak og varighet påvirker også smittefaren. Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio og Karmøy kommuner har alle vedtatt restriksjoner for å begrense smitte.

Vedtaket gjelder i første omgang i tre uker fra og med 10. mars 2020. Vedtaket vurderes fortløpende, og kan bli endret på kort varsel etter hvordan smittesituasjonen utvikler seg.


Vedtaket

(Les hele vedtaket her)

Kommunen tilrår på generelt grunnlag at større arrangement eller sammenkomster ikke blir avholdt i nåværende situasjon. For planlagte arrangement eller sammenkomster med mer enn 100 deltakere eller mer enn 50 mennesker fra en risikogruppe pålegger kommunen nå arrangør å levere inn skriftlig risikovurdering til kommunen.

  • Antall personer som deltar
  • Eventuelle tilreisende, både innenlands og utenlands
  • Om det er deltakere i risikogruppe for alvorlig forløp av korona.
  • Bevertning
  • Alkoholinntak
  • Varighet på arrangementet
  • Risikoreduserende tiltak

Søknaden må sendes snarest for alle arrangement i gjeldende periode.

Søk her