Innfører hjemmeundervisning fra 5. til 10. klasse

Det innføres digital hjemmeundervisning for alle elever fra 5. til 10. trinn i Karmøy kommune fra og med torsdag 16.12 og frem til juleferien. 

Kartlegging fra 1. til 12. desember viser 195 smittede elever og 16 smittede ansatte fordelt på nesten samtlige skoler i kommunen. De siste dagene er det registrert 15-20 nye smittede elever hver dag. Smitten i Karmøy er høy, har vært det over lang tid og er fortsatt stigende. Lokal helsetjeneste er under høyt press. Videresmitte i skolen bidrar nå en del til høyere smitte i andre aldersgrupper og andre deler av samfunnet. 

Digital hjemmeskole i 4-5 dager før juleferien for 5.-10. trinn anses på bakgrunn av dette som et moderat inngripende tiltak. De eldste barna har større mulighet for å bidra til videresmitte. Digital undervisning for 5. – 10. trinn gir samtidig bedre pedagogisk utbytte samlet sett enn å sette skolene på rødt tiltaksnivå for denne avgrensede perioden, gitt de lokale forhold på mange skoler i Karmøy. Sårbare barn skal ivaretas med tilbud på skolen. 

Det innføres ikke digital hjemmeundervisning for de minste barna, da det er mer inngripende for dem med digital hjemmeundervisning og at det derfor skal være en høyere terskel for å sette inn slike tiltak. Det er viktig for foreldre som er i arbeid, også i samfunnskritiske funksjoner, at det er et skole- og barnehagetilbud tilgjengelig for de yngste. Det er også mindre smitte blant de minste barna og de er mindre smittsomme.