Sommergøy

Sommergøy i Karmøy er et ferietilbud til barn og ungdom i Karmøy kommune fra 1. trinn til 18 år. Det er et bredt utvalg aktiviteter. Alle aktivitetene er gratis, men man må melde seg eller barnet på i forkant. Formålet med Sommergøy er at barn og ungdom skal oppleve mestring, få kjennskap til ulike fritids- og ferietilbud samt skape gode minner i løpet av sommeren.

Generell informasjon

Påmelding skjer gjennom de ulike tilbyderne. Se nedenfor for hvilke aktiviteter som tilbys. Informasjon om påmelding og kontaktperson for hver aktivitet kommer frem i listen under. Det vil også fremkomme hvilke aldersgrupper aktiviteten passer for.

På flere av aktivitetene er det begrenset med plasser og de kan bli fullbooket. Vi oppdaterer dette jevnlig i oversikten over aktiviteter. Barnet eller ungdommen er ikke sikret plass før dere har fått en bekreftelse fra arrangøren.

Hvis barnet ditt får plass på flere aktiviteter, men kun skal være med på den ene av dem, må foresatte kontakte arrangør og avbestille plassen som ikke blir benyttet. Dette for at flest mulig barn og unge får delta. Dette gjelder også hvis barnet ditt av andre grunner ikke kan være med på aktiviteten.

Påmelding

Påmelding til de ulike aktivitetene skjer til den enkelte tilbyder. Noen har et digitalt skjema som du fyller ut, men mange ønsker påmelding via e-post.

Skjema til påmelding via e-post: Skjema til påmelding (DOCX, 79 kB)

Dette skjemaet må du lagre på pc-en din og så legge den ved e-posten før du sender den. Skjemaet skal kun benyttes der tilbyder vil ha påmelding via e-post, og ikke der tilbyder har egen påmeldingslenke.

Bekreftelse på om du har fått plass på aktiviteten får du på e-post etter 1. juni.

Sommergøy 2023