Klima

Karmøy kommune jobber godt med klimaarbeidet, både gjennom planverk, klimaregnskap og et interkommunalt samarbeid på Haugalandet.