Glatt eller snø i avkjørselen?

Opplever du at avkjørselen din har mye snø eller er svært glatt? Da har du ofte selv ansvar for å fjerne snøen, selv om det er brøytebilen som har lagt den igjen. Du har også ansvar for å strø selv, men eldre over 70 år kan bestille gratis strøsand fra kommunen via skjema under.

Hva er ditt ansvar?

Kommunen vil alltid prøve å unngå å brøyte snø inn på private eiendommer, men trafikksikkerhet og framkommelighet må prioriteres. Hvis kommunen har brøytet snø inn på din eiendom, ber vi om at den ikke flyttes ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen. På denne måten sikrer vi enklere forhold for fotgjengere og bilister.

Dersom vintervedlikeholdet har forårsaket skade på privat eiendom, skal dette meldes til kommunen på Citizen.

Send inn melding her

Strøsand til eldre

Eldre over 70 år kan ha mulighet til å få gratis strøsand fra kommunen. Ønsker du å bestille strøsand kan du gjøre det på skjemaet under.

Viktige ting å huske på når du får bøtte

  • En kan bare bestille 1 bøtte om gangen
  • Må levere tilbake bøtte som en har fått 
  • Bøtten leveres ved innkjørsel