Jeg ønsker å få sammenslått eiendommer

Sammenslåing av eiendommer krever normalt at eiendommene grenser til hverandre. Eiendommene må i tillegg ha samme eier, og det må ikke foreligge heftelser som medfører prioritetskonflikt mellom panthavere. 

Booking på saksbehandler på kart og oppmåling

Saksbehandlere på kart og oppmåling, er fordelt på gårdsnummer, finner du ikke saksbehandler for ditt nummer, så book tid med den fagansvarlige. Den fordeler da saken og møtet videre til en av saksbehandlerene.

Book møte med en av de her