Adresse og gatenavn

Kommunen skal vedta nye gatenavn og tildele adresser. Riktig adresse er viktig for at utrykningskjøretøy og andre skal finne frem til bygget. Du som eier bygget har ansvar for å sette opp husnummer på huset.

Forespørsler angående dette sendes til: postmottak@karmoy.kommune.no

Artikkelliste