Ungdomskurs i depresjonsmestring

Psykisk helsetjeneste for barn og unge med familie tilbyr gratis kurs for ungdom fra 8.klassetrinn og fram til fylte 18 år.

Kjenner du deg igjen i et eller flere av punktene under?

  • Er du ofte trist og lei?
  • Føler du deg trett og sliten uten noen klar årsak?
  • Er det mye du ikke orker eller tør?
  • Gruer du deg til å treffe andre?
  • Føler du deg ofte irritabel?

Da er du ikke alene. 

Erfaringer med å delta i gruppe sammen med andre, har vist gode resultater for ungdommer.

Målet med DU-kurset er å gi deg metoder som bidrar til å redusere følelsen av depresjon, nedstemthet og angst. DU-kurset handler om hvordan vi kan forstå og endre de tankene og følelsene vi har.

Etter påmelding blir det innkalt til en forsamtale med informasjon og kartlegging. Den foregår sammen med kurslederne spesialsykepleier Sølvi Osen Christensen og helsesykepleier Signe-Lill D. Hinderaker.

Påmeldingsfrist: 3. oktober 2023