Støtte til kjøp av varmepumpe

Enkeltpersoner og familier med “vedvarende lav inntekt” som eier egen bolig kan nå søke om inntil 10 000 kroner i støtte til å kjøpe varmepumpe.

Karmøy kommune har etablert en lokal støtteordning for innkjøp og montering av varmepumpe. Dette er både et klimatiltak og et bidrag til familier med en vanskelig økonomi.

Ordningen gir rom for å kjøpe ei luft-til-luft-varmepumpe per boenhet og dekker halvparten av det det koster å kjøpe og montere pumpa. Støttebeløpet er begrenset til 10 000 kroner (altså av en totalpris på inntil 20 000 kroner). Det er egen ordning med høyere støtte til boligeiere som har mottatt bostøtte fra Husbanken i 2021 eller 2022.

Det gis kun støtte til varmepumper i private boliger, altså ikke i garasje, næringslokaler, hytte eller annen fritidsbolig. Du kan søke støtte for varmepumpe som er bekreftet kjøpt i 2023.

En må kjøpe pumpa hos forhandler og få den installert av lisensiert montør. Det er altså ikke mulig å få støtte til brukt pumpe og heller ikke hvis en monterer den selv. Det er mulig å få støtte selv om en kjøper varmepumpe på avbetaling.

Søknad må sendes innen 15. august 2023. 

Det er ikke noe krav, men det anbefales at du søker og får svar (tilsagn om støtte) før du kjøper inn varmepumpe. Da vil du kunne være sikker på hva du får i støtte og slipper å “gamble” med det.

Les hele reglementet for støtteordningen. 

Søknaden skjer skriftlig til Karmøy kommune, rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik.

Søknadsskjema for støtte til kjøp av varmepumpe. (DOCX, 18 kB)

Utbetalingsskjema for støtte til kjøp av varmepumpe. (DOCX, 16 kB)

Innenfor kulturmiljøfredningen i Skudeneshavn er plassering av varmepumpe søknadspliktig, dersom den er synlig fra offentlig uterom. For andre verneverdige hus oppfordrer kommunen til å plassere varmepumpa på et lite synlig sted. 

Les mer om plassering av varmepumper på Riksantivarens nettside.

På nettsida til Vermepumpeforeningen finner du informasjon om godkjente forhandlere av varmepumper og ting du bør tenke på før du kjøper varmepumpe.

På nettsida til Isovator finner du oversikt over firmaer i Rogaland som er sertifisert for å håndtere F-gass som er et krav til montører av varmepumper.