Mestrende barn: gruppetilbud for barn som sliter med engstelse og tristhet

Psykisk helsetjeneste for barn og unge med familie har et gratis gruppetilbud for barn i Karmøy kommune mellom 8 – 12 år som strever med engstelse og tristhet. Kurset er basert på kognitiv adferdsterapi og inneholder mye lek og aktiviteter der barna lærer strategier for å håndtere utfordrende følelser og situasjoner.

Karmøy kommune har to gruppetilbud, et for de yngste og en gruppe for de eldre barna. Barna deltar i ukentlige møter i en periode på åtte uker. I tillegg til møtene vil barna få åtte enkle øvelser som gjøres på nett. Det er maksimum seks barn i hver gruppe.

Det avholdes en foreldresamling i starten og gjennom kurset vil foreldre få informasjon og enkle øvelser som fokuserer på hvordan man best kan støtte barn som strever med engstelse og tristhet.

Etter påmelding sendes det ut innkalling til en samtale der mer informasjon vil bli gitt og graden av engstelse og/eller tristhet hos barnet kartlegges. Kursene vil bli holdt onsdager klokken 14:00-15:30 og torsdag 15:00-16:30.

Planlagt oppstart er i januar 2024. 

Påmeldingsfrist er 15. desember 2023

Tilbudet er avhengig av nok påmeldte barn.