Fysioterapi og ergoterapi for barn

Er du bekymret for den motoriske utviklingen til ditt barn, kan dere få oppfølging av fysio-og ergoterapitjenesten. Vår oppgave er å forebygge nedsatt funksjon og bistå barn med nedsatt funksjon til å oppleve mest mulig mestring og fungering i hverdagen.

Dette kan vi hjelpe med:

  • Vurderinger
  • Trening
  • Veiledning til nærpersoner
  • Opptrening av utviklingshemmede i de ferdigheter som kreves i hverdagslivet, som f. eks. av- og påkledning, matlaging og ivaretakelse av personlig hygiene
  • Tilrettelegging
  • Hjelpemidler

For å kunne oppnå barnets motoriske potensial, er det nødvendig med betydelig egeninnsats fra barnet, foreldre, samt barnehage- og skolepersonalet.

Fysio- og ergoterapitjenesten samarbeider med helsestasjon, barnehage og skolepersonell, PPT, sykehus, Habiliteringstjenesten og kompetansesenter, samt andre aktuelle samarbeidspartnere.

Søk om fysio-ergoterapi (elektronisk) Søk om fysio-ergoterapi (PDF) 

Prioriteringsliste barn