Foreldrekurs

Helsestasjonstjenesten tilbyr gratis kurs for alle foreldre bosatt i Karmøy kommune med barn i førskolealder.

Barnet må være over 6 måneder før kursstart. Målet med kurset er å gjøre foreldre mer bevisst på å se, tolke og møte barnets behov og bli bevisst på egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barnet sitt.  Det er Trygghetsirkelen (COS-P) som er faglig grunnlag for kurset.

Kurset passer for alle. Du trenger ikke å oppleve at foreldrerollen er vanskelig, eller at ditt barn har behov for noe spesielt, for å delta.

De fleste foreldre vil allikevel oppleve følelsen av ikke å strekke til. Minstebarnet gråter, og du forstår ikke hvorfor. Treåringen vrir seg på gulvet i protest og du lurer på om du skal gi nærhet, gi etter eller sette grenser. Du er ikke alene om å være usikker. Hva er det egentlig barnet mitt vil fortelle meg?

Kurset er gratis og det er første mann til mølla for påmelding (med forbehold om at kurs kan bli avlyst dersom det er for få påmeldte).