Barnevern

Barnevernet skal bidra til at barn som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon får nødvendig hjelp og omsorg.

Melde bekymring

For privatpersoner

Er du bekymret for om et barn, ungdom eller en familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp, kan du sende en bekymringsmelding til barnevernet. Du kan være anonym om du ønsker det. For å sende anonym melding kan du ta kontakt med barneverntjenesten på telefon eller post. Digital melding er ikke anonym.

Dersom du er i tvil om det du ser gir grunn til bekymring for barnet/ungdommen, kan du ta kontakt med barneverntjenesten for en drøfting på telefon 900 63 350 før du eventuelt sender inn en bekymringsmelding. Saken kan drøftes anonymt.

For deg som jobber i offentlig instans

Alle som arbeider i offentlige instanser og tjenester, eller som utfører arbeid for det offentlige, har meldeplikt til barneverntjenesten. Meldeplikten vil si at du er pålagt å varsle barneverntjenesten dersom du blir kjent med forhold du tror vil kunne skade et barn/ ungdoms helse eller utvikling. Meldeplikten gjelder selv om du har taushetsplikt.

Send bekymringsmelding til barnevernet (elektronisk)

En offentlig melder kan ikke levere anonym melding til barneverntjenesten.

Du finner nærmere informasjon om meldeplikten i:

Les mer om barnevern på Bufdir