Ingen nye smittede ved Mykje skole

Totalt er 150 personer i dag testet for covid-19, av disse var 50 personer i relasjon til det positive tilfellet av covid-19 som ble avdekket ved Mykje skole i går, onsdag 17.02.2021

Smittevernmyndighetene har ved 21-tiden torsdag kveld mottatt melding om at alle prøveresultatene for både elever og ansatte ved Mykje skole er negative. Det er imidlertid avdekket et nytt positivt prøvesvar fra samme husstand som det avdekkede tilfellet i går, onsdag 17.02.2021.

Elever og ansatte ved Mykje skole er som følge av de negative prøveresultatene ute av karatene. Elevene ved 7. klassetrinn skal imidlertid likevel ha hjemmeundervisning i morgen, fredag 19.02.2021, da lærerne allerede har lagt opp til digital undervisning. Merk imidlertid at søsken kan komme tilbake til skolen allerede i morgen. Undervisning for elevene fra 1. til 6. klasse fortsetter som normalt.