INFORMASJONSMØTER OM NYE VEAVÅGEN BARNESKOLE – PLAN 2127

Karmøy kommune inviterer til informasjonsmøte via internett (Teams) om reguleringsplanen for nye Veavågen skole som ligger ute til offentlig ettersyn nå. Frist for å sende inn merknader til planen er 27.08.21.

Vi inviterer til to møter på henholdsvis formiddag og ettermiddag, slik at dere som ønsker å delta, kan velge det tidspunkt som passer best. Møtene er like i innhold, slik at det kun er nødvendig å delta på ett av møtene.

Møte 1:           Torsdag 19.08.21, kl. 13-14 på Teams

Møte 2:           Torsdag 19.08.21, kl. 18-19 på Teams

Ca. 13. august blir det lagt ut på kommunens nettside lenker til de to møtene. Ved å følge lenken, vil dere få tilgang til møtet. Det er med andre ord ikke nødvendig å melde seg på møtet, så lenge dere følger lenken på oppgitt møtetidspunkt.

Vi gjør også oppmerksom på at det ikke blir anledning til å snakke på møtet, men dere kan skrive skriftlige spørsmål i «møterommet»/chaten.

Kommunen vil presentere reguleringsplanen, og forklare de viktigste grepene som gjøres. På slutten av møtet, vil vi forsøke å svare på skriftlige spørsmål fra deltakerne. Vi vil vise reguleringsplanen på skjermen, slik at dere kan se på plankart og illustrasjoner mens vi snakker.

For å kunne delta på møtet, må dere ha en datamaskin/mobiltelefon/nettbrett med skjerm, internett-tilkobling og høyttalere, slik at dere kan høre det som blir sagt. En stor skjerm vil gjøre det lettere å se det vi viser frem, framfor en liten mobilskjerm.

Vi velger å avholde møtet på internett ut fra smittehensyn. Dette informasjonsmøtet vil være mer preget av enveis-kommunikasjon enn vanlige folkemøter, men vi håper at det likevel kan være nyttig å få generell informasjon om planen, og at ulike tidspunkt på dagen gjør det lettere for flere innbyggere å kunne delta.

Vi oppfordrer naboer og berørte parter som har spesifikke spørsmål om hvordan planen påvirker deres eiendom, om å ta direkte kontakt med saksbehandlere for å få svar, da vi ikke kan svare på alle slike spørsmål i et generelt informasjonsmøte. Informasjon om reguleringsplanen med saksdokumenter, og hvem dere kan kontakte i administrasjonen, finner dere informasjon om her.

Velkommen til nettbasert informasjonsmøte den 19. august!