Informasjonskampanje for å forebygge selvmord

Våg å bry deg! Det kan være vanskelig og ubehagelig å snakke om selvmordstanker, men det er ikke farlig. Tvert imot, det å snakke om selvmordstanker kan redde liv!

22. mai 2023 startet folkehelseopplysningskampanjen «Snakk om sjølvmordstankar, det kan redde liv», i Vestland og Rogaland. Målet er å gjøre det lettere å snakke om selvmordstanker å få hjelp, både for den som tenker på å ta sitt eget liv, og på de som står rundt med en bekymring.

Karmøy kommune deltar som ambassadør i kampanjen og setter tema selvmord på dagsorden med å spre budskapet om å forebygge selvmord. En vil i tillegg fortsette å arrangere frivillige kurs for ansatte i kommunen høsten 2023 med tema “Førstehjelp ved selvmordsfare”.

Kampanjen skal hovedsakelig spres i sosiale medier, nett- og papiraviser og en egen nettside.

I Norge er det hver dag 1-2 personer som tar sitt eget liv og vi som kommune og du som innbygger skal nå få være med på å forebygge at det skjer ved å våge og snakke om selvmord.

Målet med kampanjen er som sagt å senke terskelen for å søke hjelp, og få fram at hver og en av oss kan bidra til å forebygge selvmord ved å spørre direkte om vi er bekymret for noen vi kjenner, vær åpen og lytt. Det oppleves ofte  vanskelig og ubehagelig å snakke om selvmordstanker, men det er ikke farlig og det kan redde liv!

Målgruppen er hovedsakelig den voksne befolkningen med særlig fokus på menn mellom 40-60 år.

Kommuneoverlege Siri Kristiansen oppfordrer befolknigen i Karmøy samt ansatte i kommunen til å delta i kampanjen ved å våge snakke om selvmord, være medmenneske og spre kunnskapen om at det er mange som kan og vil hjelpe såfremt en gir andre muligheten til å hjelpe ved å fortelle hvordan en egentlig har det.

Vi oppfordrer dere til å spre budskapet ved å dele innlegg, søke hjelp om du har det utfordrende, snakke med dem som ikke har det bra samt lese mer om temaet under helsenorge.no/selvmordstanker eller kontakt din fastlege.

Videre anbefales et gratis kurs rvtsvest.no/kampanje/ “Snakk om selvmord”.

Tusen takk for at du bidrar!

Råd til deg som er bekymret for noen

Hva kan være tegn på selvmordstanker?

Årsakene til at en person får tanker om eller forsøker å ta sitt liv er ofte sammensatte. Selvmordstanker kan komme i forbindelse med:

 • Livsbelastninger, som ved samlivsbrudd
 • Konflikt
 • Sykdom
 • Utfordringer på jobben
 • Økonomiske vanskeligheter
 • Psykiske vansker som depresjon

Hva gjør deg bekymret?

Kanskje har den du er urolig for kommet i en vanskelig livssituasjon? Opplever du at han eller hun har endret væremåte?

Du kan ha grunn til bekymring, hvis den du er urolig for:

 • Trekker seg unna sosial kontakt og er mye alene
 • Er mer irritabel og rastløs, og har vansker med å sitte i ro
 • Drikker mer alkohol eller bruker mer rusmidler enn vanlig
 • Har det vondt fysisk eller psykisk
 • Virker trist og nedfor, og har virket nedstemt over tid
 • Har mistet håpet på fremtiden
 • Sier at livet ikke er verdt å leve
 • Snakker om å være en belastning og verdiløs
 • Er mer opptatt av døden enn vanlig
 • Fokuserer mye på økonomiske forpliktelser, som forsikringer, testament eller lån

Hva gjør du hvis du tror noen har selvmordstanker?

I løpet av livet er det mange som kan ha tanker om selvmord. For noen kan det være tanker om at livet ikke er verdt å leve, for andre kan det være konkrete tanker om å ta sitt eget liv. Hvis tankene blir for vonde og påtrengende, er det viktig at den du er bekymret for får muligheten til å snakke med noen om det og/eller søker profesjonell hjelp.

Våg å bry deg!

Personer med selvmordstanker kan oppleve at alt virker fastlåst, og at det ikke finnes noen løsninger for å endre dette. Når noen har det så vanskelig, kan de bekymre seg for at de er en belastning for andre. Mange deler derfor ikke tankene sine med noen.

Hvis du kjenner noen som du tror kan ha det sånn, er det viktig at du våger å bry deg og tar initiativ til å snakke om det.

Spør direkte

Prøv å være direkte og tydelig uten å klandre eller dømme. Vis at du bryr deg og er bekymret, ikke vær redd for å si noe feil, og prøv å lytte mer enn du snakker.

Lytt og vær åpen

Å lytte, tørre å snakke og vise støtte kan virke beskyttende. At andre hører og ser kan redde liv.

Søk hjelp ved behov

Prøv å få et inntrykk av hvor akutt situasjonen er. Det kan ha betydning for hvem du skal kontakte.

Slik snakker du om selvmordstanker

Det kan være vanskelig å spørre om selvmordstanker. Mange er redde for at det å spørre om selvmordstanker kan øke faren for selvmord. Slik er det ikke. Det er ikke noe som tyder på at det er farlig å snakke om selvmordstanker, eller at det kan forsterke tanken om selvmord.

Tips til hva du kan si

Er du bekymret for noen, si det til vedkommende på en konkret og tydelig måte. Her er noen forslag til hvordan du kan spørre direkte:

 • Du sier du er lei av alt. Er det sånn at du har tenkt å ta livet ditt?
 • Jeg er bekymret for deg, det virker som om du har det veldig vanskelig. Er det så ille at du har tenkt tanken på å ta livet ditt?
 • Tenker du på selvmord av og til?
 • Jeg sier dette fordi jeg bryr meg om deg – har du tanker om selvmord?

Hva gjør du hvis noen forteller at de har selvmordstanker?

Ta selvmordstanker på alvor!

Hvis noen forteller deg at de har selvmordstanker, skal du ta det alvorlig. Det viktigste du kan gjøre er å være til stede, å lytte, vise omsorg og bidra til å finne rett hjelp.

Lytt og vær åpen

Å lytte er det aller viktigste du kan gjøre. At noen velger å fortelle deg dette, er en tillitserklæring, selv om det kan være vondt å høre på. La personen få dele tankene sine med deg uten å avbryte for mye.

Vær til stede og gi støtte

Den som deler disse tankene med deg, er i en svært vanskelig situasjon. Å ha selvmordstanker føles ofte både ensomt og kan gi en opplevelse av å mangle håp. Derfor er det viktig at du ikke er dømmende, men viser tålmodighet, omsorg og støtte.

Vis at du forstår

Si at du forstår at situasjonen personen er i er vanskelig og smertefull, men at selvmord ikke er løsningen.

Søk hjelp

Motiver til å oppsøke profesjonell hjelp, og bidra aktivt til å skaffe slik hjelp.

De som står midt i en krise orker ofte ikke oppsøke hjelp, eller vet ikke hvor de skal henvende seg. Tilby deg å bli med på første time, eller foreslå at noen andre kan bli med. Prøv å få et inntrykk av hvor akutt situasjonen er. Kontakt legevakt eller fastlege for råd og veiledning om du er usikker.

Å hjelpe en som har selvmordstanker eller sliter psykisk, kan være krevende. Derfor er det viktig at du tar vare på deg selv, og involverer pårørende og helsetjenesten.

Hvem skal du kontakte for å få hjelp?

Er det fare for at personen vil skade seg eller ta livet sitt, skal du ringe 113.

Nødetaten vil hjelpe i en slik situasjon, og de kan også hjelpe til med å finne ut mer om hvor alvorlig situasjonen er.

Ved akutt selvmordsfare bør du kontakte 113 selv om den det gjelder, ikke vil det. Forklar at du ikke vil at han eller hun skal dø, og ikke forlat vedkommende før hjelpere fra nødetaten når fram.

Akutte, men ikke livstruende situasjoner

Kontakt fastlegen.

I mange tilfeller er det fastlegen som bør kontaktes først. Fastlegen kan gi råd og informasjon om ulike hjelpetilbud og behandling i kommunen, og de kan sende henvisning til psykolog eller spesialisthelsetjenesten der det er behov for dette.

Ring lokal legevakt på 116 117

Når problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til fastlegen har åpnet, ring lokal legevakt på telefon 116 117. Legevakten er døgnåpen.

Legevakten har også oversikt over andre relevante hjelpetjenester i kommunen som kan hjelpe deg.

Hjelpetilbud i kommunen

Gjelder ikke ved akutt fare for suicidalitet (da 113, fastlege eller legevakt 116 117)

Flere kommunale helsetjenester kan gi råd og veiledning hvis du er bekymret for om noen du kjenner har tanker om å ta sitt eget liv.