Influensavaksine 2021

Influensavaksineringen starter i uke 43 (fra 28.oktober) i Karmøy kommune. Vaksineringen vil i hovedsak skje hos fastlegene, men det vil bli supplert med enkelte vaksinasjonsdager på Koronasenteret på Bygnes.

Nasjonale myndigheter oppfordrer alle i risikogruppene til å ta influensavaksine i år. Befolkningen kan ha lavere motstandsdyktighet mot influensa enn i en normalsesong. Du kan også lese mer om influensavaksine på FHI sine temasider.

Når og hvor kan jeg få vaksine?

 • Fastleger i Karmøy kommune vil få vaksine tilgjengelig fra 28. oktober. De fleste fastleger tar imot timebestilling for sine listepasienter allerede nå.
 • Koronasenteret vil ha vaksinasjonsdager i uke 44. Dette tilbudet gjelder bare for personer over 65 år. Det må gå minst en uke mellom koronavaksine og influensavaksine.

Hvorfor vaksinere seg?

Personer i risikogruppene: Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa. Se mer i video fra FHI. Se også video om barn i risikogruppene.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spebarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren. Blir du smittet, kan du spre sykdommen til andre selv om du ikke har tydelige symptomer. Se video fra FHI.

Hvem bør vaksinere seg?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Hva koster vaksinen?

Influensavaksinen koster kr 50,- ved besøk hos fastlegen. Har du frikort er vaksinen gratis. Barn i risikogruppen får vaksinen gratis. Pris for influensavaksine på apotek vil kunne variere.