Influensavaksine 2022

Nasjonale myndigheter anbefaler alle barn og voksne i risikogruppene til å ta influensavaksine.

Vaksineringen starter onsdag 12. oktober (uke 41).

Vaksineringen skjer hos fastlegen eller på apotek. Ta kontakt med ditt fastlegekontor for å bestille time til vaksinasjon. De fleste fastlegekontor tilbyr også elektronisk timebestilling.

Tid for å få seg en vaksine mot sesonginfluensa.

Mange av oss vil ha lavere motstandsdyktighet mot influensa enn i en normalsesong. Du kan lese mer om influensavaksine på Folkehelseinstituttets temasider.

Når og hvor kan jeg få vaksine?

Fastleger i Karmøy kommune vil få vaksine tilgjengelig fra uke 41. De fleste fastleger tar imot timebestilling for sine listepasienter elektronisk eller på telefon. Du kan også få vaksine på apotek.

Hvorfor vaksinere seg?

Personer i risikogruppene: Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa. Se mer i video fra FHI. Se også video om barn i risikogruppene.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spebarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren. Blir du smittet, kan du spre sykdommen til andre selv om du ikke har tydelige symptomer. Se video fra FHI.

Hvem bør vaksinere seg?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Hva koster vaksinen?

Influensavaksinen tilbys til ulik pris på fastlegekontor og apotek. Fastlegekontorene tilbyr influensavaksine til lavere pris for sine listepasienter. Pris kan variere mellom 200 og 300 kroner.