Imponerende innsamling

Med 39 kroner og 36 øre pr innbygger, lå Karmøy i formiddagstimene mandag mindre enn ei krone under landsgjennomsnittet. Særlig næringslivet har utmerket seg med å gi i år.

Eksperimentet med digitale bøsser ble ikke den suksessen en håpte på, men resultatet av innsamlingen står det helt klart respekt av.

Kyrre, Tuva, Rakel, Amalie, Leander, Aline, Linn, Klara, Siri og Andrine fra Stokkastrand skole greide å samle inn hele 2 900 kroner i løpet av tre dager.  

Da innsamlingen hadde resultert i drøyt 215 millioner kroner på landsbasis, hadde Karmøy bidratt med 1,6. Det er litt mindre enn de tre foregående åra, men klart bedre enn i 2016. Totalen på 39 kroner pr innbygger er foreløpig – litt under Haugesund (43), og likt med Tysvær.

Men i bidrag fra næringslivet har Karmøy “most” begge våre største naboer: Med 100 næringslivsbidrag og 478 000 kroner er Karmøy klart best i nordfylket, 80 000 mer enn Haugesund. Antall bedrifter som ga er mer enn doblet fra i fjor og “best ever”.

De beste i kategorien “næringsliv” ble Hydro Karmøy (100 000), Karmøy kapital (30 000), Sørhåland Privatskole (17 700) og Karmsund protein (11 000). Deretter følger en lang rekke givere som noterer seg for 10 000 kroner og nedover.

Du kan se alle enkeltbiragene her.

Men kampanjen er ikke slutt. En kan gi helt til månedsskiftet. Les mer om hvordan du fortsatt kan bidra.

Pengene som kom inn i de digitale bøssene fra Karmøy gikk nesten ned til en firedel av innholdet i de fysiske bøssene i fjor. Men nedgangen ble heldigvis et godt stykke på vei kompensert av “private bidrag” som ser direkte støtte til kampanjen via Vipps og andre kanaler.

Vel blåst!