Hvordan skal vi øke valgdeltakelsen?


Hvordan skal vi få flere unge inn hit? Har dere gode ideer kan dere søke om støtte.

Det er viktig at mange deltar i valg i et demokrati. I Karmøy er det håp om å få opp frammøtet ved valget som finner sted 9. september neste år. I kommunevalget i 2015 var det bare 57 prosent av de stemmeberettigede som møtte opp – det var lavere enn landsgjennomsnittet.

Men dette er ikke bare en lokal utfordring her hos oss. Derfor utlyser Valgdirektoratet tilskudd til informasjonstiltak som kan øke de stemmeberettigedes kunnskap om valget og øke valgdeltakelsen ved kommunstyre- og fylkestingsvalget.

Tilskudd kan søkes av partipolitisk nøytrale organisasjoner og andre som er registrert i enhetsregisteret eller frivillighetsregisteret. Tiltak rettet mot unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt tilrettelagt informasjon vil bli prioritert ved tildeling av midler. Totalt 5,2 millioner kroner skal fordeles til slike tiltak.

Enkeltpersoner, kommuner, fylkeskommuner og partier kan ikke få tilskudd. Det brukes digitalt skjema som finnes her:

https://valg.no/valg-2019/tilskudd-til-informasjon/stotte-til-a-informere-om-valg-i-2019/

Søknadsfrist er 30. november.

Side-alternativer