Hvor lang tid tar det egentlig å sykle?

En kortreist hverdag på sykkel sparer miljøet og øker folkehelsen, der tidsbruk gjerne er en viktig faktor i valg av transportmiddel. Hvor lang tid tar det egentlig å sykle hjemmefra til jobb? Eller fra sentrum til Vangen? Eller fra Norheim til Vormedal?

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy publiserer nå et tidskart som viser hvor lang tid det tar å sykle mellom en del målpunkt i sykkelbyen. Nullpunktet for tidene er sentrum i Haugesund og målpunktene er større arbeidsplasser, bydeler, skoler og plasser der mange møtes som f.eks Idrettsparken og friområder. Reisene er syklet i gjennomsnitt 17,5 km i timen, som er moderat tempo for en voksen person. Har du med små barn på egen sykkel, vil de nok sykle noe saktere, så ta høyde for det.

Hensikten med dette “metrokartet” er å vise at avstandene i tid ikke er så lange som man skulle tro. Det kan til og med være at du sykler raskere til noen målpunkt enn det tar å kjøre bil, spesielt i rushen. Sykkelbyen er forholdsvis flat å sykle i, men forhold som snø/is, mye vind og kanskje et par bakker på reisen vil nok spille litt inn på tidsbruken.

Dette er ikke et kart man skal navigere etter, men reisene er stort sett langs hovednettet for sykkel, som er naturlig å sykle. De gule, stipla linjene er tverrforbindelser som kan være snarveier, så du slipper å sykle f.eks. rundt Bleikmyr for å komme fra Vangen til Kvala.

Plakaten publiseres på nettsiden til Sykkelbyen og kan skrives ut i A4 eller A3-format og henges på veggen, nettopp for å vise at sykkel er et godt alternativ for bil som transportmiddel på de korte turene i hverdagen.