Hvilket bygg synes du fortjener årets byggeskikkpris?

Karmøy kommune ønsker å fremme god byggeskikk, og deler ut en årlig en byggeskikkpris. Sekretariatet til byggeskikkprisen har nå begynt jakten etter nye, gode prosjekter i kommunen. Hvem som helst kan foreslå kandidater til prisen.

Byggeskikkprisen tildeles den som har oppført nybygg som både er arkitektoniske gode i seg selv, og som samtidig er godt tilpasset det eksisterende miljøet på stedet. Prisen kan også tildeles den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø. Ved vurdering av nybygg det tas særskilt hensyn til byggetekniske løsninger som er positivt med tanke på miljøvern, herunder blant annet valg av materiell og energiøkonomi.

Det er hovedutvalg teknisk som kan dele ut en årlig byggeskikkpris. Hovedutvalget kan også fremme egne forslag på prosjekter, men forslag må være fremmet innen innstillingsutvalget har startet sitt arbeid.

Foreslå kandidater til Karmøy kommunes byggeskikkpris 2020 innen 1. november på to måter. En ved å sende en epost til post@karmoy.kommune.no. Forslaget skal inneholde en kort beskrivelse av prosjektet, og en begrunnelse for hvorfor prisen bør tildeles.

Eller ved å bruke skjema som ligger under her.