Hvem fortjener miljøprisen?

Nå kan du nominere enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og virksomheter som har gjort en særskilt innsats for miljø, klima og natur. For foreninger, organisasjoner og virksomheter må innsatsen være utover det som er forventet av den enkelte forening, organisasjon og virksomhet.

Miljøinnsats defineres for tiltak og handlinger som bedrer miljøet på Karmøy, og kan blant annet være:

  • Bedre det fysiske miljøet, som renere vann, luft eller jord
  • Tiltak om reduserer klimagassutslipp, forurensning og støy
  • Bevarer det biologiske mangfoldet, verdifull natur og kulturlandskap
  • Bevarer naturresurser, dyrkbar jord og vann
  • Miljøvennlig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering
  • Lokale bidrag til løsninger på globale problem
  • Skape engasjement og mobiliserer innbyggere til miljøinnsats for lokalsamfunnet

Slik nominerer du, med frist 1.november

Alle kan nominere kandidater til miljøprisen.

Ønsker du å nominere en kandidat så skriv en e-post merket “Miljøprisen” til:

Med:
Navn
og
Begrunnelse for hvorfor din kandidat fortjener prisen.