Hva kan vi gjøre – og hva kan vi ikke?

Det er ingen tvil om at noen er usikre på hva som er lov og hva som ikke er lov og hva som er anbefalt. Regler vedtas delvis nasjonalt og delvis lokalt. Vi prøver å hjelpe med en oppsummering.

Hovedhensiktene

Uavhengig av hva som er lov og anbefalt, er det noen hensikter som skal begrense smitte:

 • Ikke ta imot eller gå på besøk
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Holde avstand, utvidet til to meter
 • Bruke munnbind der det ikke er mulig å holde nødvendig avstand

Hva er lov – og ikke?

I øyeblikket er det få regler som gjør at enkeltpersoner kan få «straff» for å ikke å følge reglene. De fleste reglene er innrettet mot virksomheter. Men det er generelt ikke lov å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser, bisettelser og vielser.

 • En lang rekke virksomheter er stengt fram til 11. april. Det gjelder de aller fleste butikkene, samlingssteder for kultur-, fritidaktiviteter og fornøyelser: Serveringssteder, utesteder, treningssentre, svømmehaller, biblioteker, museer, kinoer, teatre og så videre.
 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver.
 • Det er noen unntak fra disse reglene.  Serveringssteder kan selge mat og ikke alkoholholdig drikke som skal tas med (take away). Butikker som i hovedsak selger matvarer kan holde åpent. Det samme kan blant annet butikker som selger utstyr til kjæledyr og husdyr, apotek, optikere, Vinmonopol og bensinstasjoner.  Det er fortsatt lov med begravelser. Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte varer. Det er lov å ha idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år utendørs i grupper på inntil 10 personer fra samme kommune.
 • Bruk munnbind. Det gjeldre først og fremst der det er vanskelig å holde nødvendig avstand. Men en del steder er det påbudt hele tida: Blant annet i taxi og annen kollektivtransport. Hvis eiere av en butikk eller annen virksomhet forlanger at en skal bruke munnbind, må en forholde seg til det.
 • Skoler (barneskoler, ungdomsskoler og videregående) i vårt område har digital undervisninghjemmeskole fram til påske.
 • Barnehager i vårt område er på «rødt nivå», hvilket innebærer at de driver i mindre grupper en normalt (kohorter). Barn og voksne fra ulike grupper skal ikke ha kontakt med hverandre. Det kan også være snakk om kortere oppholdstid for barna. Dette gjeldre også i utgangspunktet fram til påske.
 • Arbeidsgivere skal sørge for hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Les mer om hva som ikke er tillatt her.


Hva er anbefalt?

Det er en generell anbefaling om ikke å ha besøk – eller gå på besøk. Det er ikke noe maksimumsantall, anbefalingen er null. Dersom en er enslig kan en omgås en eller to personer. Også barne bør unngå sosial kontakt så mye som mulig og kun omgås en eller to venner fram til påske

Særlig viktig blir det å tenke seg om i påska, ikke tro at påske er unntakstilstand. Hvis en slipper seg løs i påska og omgås en del andre personer, vil vil med stor sikkerhet oppleve en smitteøkning når vi kommer tilbake fra ferie – med nye, strengere tiltak som konsekvens. 

Mange personer er i en risikogruppe. Det kan være på grunn av alder eller fordi en har «underliggende sykdommer». De fleste vil vite om de selv er i noen risikogruppe. Fordi de muterte virusvariantene smitter lettere enn den opprinnelige, er det ekstra viktig at en følger regler og råd når en har ekstra risiko for å bli alvorlig syk. Les mer om risikogrupper her.