Hva mener du er viktig for eldre?

Gi ditt innspill til kvalitetsreformen for eldre “Leve hele livet” i elektronisk skjema innen 10. januar. 

I løpet av 2020 skal kommunestyret ta stilling til hvordan reformen skal følges opp i Karmøy. Kommunen har allerede fått viktige innspill gjennom en kafédialog som ble arrangert 3. desember. Hadde du ikke anledning til å delta på denne, eller har kommet på flere momenter i etterkant, er det nå en ekstra mulighet til å sende inn innspill i det elektroniske skjemaet nedenfor.

Innspill bør knyttes til reformens fem innsatsområder: aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene (mer informasjon finner du under skjemaet).         

Elektronisk skjema for innspill - Leve hele livet:

 • Hvilket av de fem innsatsområdene i kvalitetsreformen ønsker du å gi innspill til? Det er kun mulig å gi innspill for ett tema pr registrering. Det er mulig å registrere innspill flere ganger.
 • Her skriver du inn ditt innspill (maks 500 tegn)
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Målet er å skape et samfunn som legger til rette for at eldre kan bidra og delta i samfunnet.  

 • Planlegg egen alderdom
 • Eldrestyrt planlegging
 • Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner
 • Partnerskapsordning
 • Seniorressursen

Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap.

 • Gode øyeblikk
 • Tro og liv
 • Generasjonsmøter
 • Samfunnskontakt
 • Sambruk og samlokalisering

Målet er å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser for den enkelte.

 • Det gode måltidet
 • Måltidstider
 • Valgfrihet og variasjon
 • Systematisk ernæringsarbeid
 • Kjøkken og kompetanse lokalt

Målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid.

 • Hverdagsmestring
 • Proaktive tjenester
 • Målrettet bruk av fysisk trening
 • Miljøbehandling
 • Systematisk kartlegging og oppfølging

Målet er økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet til eldre og deres pårørende.

 • Den enkeltes behov
 • Avlastning og støtte til pårørende
 • Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
 • Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
 • Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus