Hva er viktig for deg?

Sist oppdatert 7. juni 2019 15:35
Vea sykehjem - Hva er viktig for deg

Personalet på Vea sykehjem markerte dagen.

Den 6. juni hvert år markeres “Hva er viktig for deg?”-dagen over hele landet. Denne dagen settes det fokus på betydningen av å stille dette spørsmålet til pasientene i omsorgstjenesten. De ansatte har på seg buttons med spørsmålet, og tar en prat med pasientene.

Hva er viktig for deg?” – dagen er en del av pasientsikkerhetsarbeidet. Karmøy kommune har vært en av fem kommuner i landet som har deltatt i et pilotarbeid. Målet er å jobbe med pasientsikkerhet på en helhetlig og systematisk måte. Pasienters, brukere og pårørendes erfaringer skal benyttes aktivt til læring og forbedring av helse- og omsorgstjenestene.

Hva som er viktig for oss er individuelt, og gjerne preget av den situasjon vi og de rundt oss er i. Ord som gjerne går igjen når spørsmålet stilles er hjem, venner, familie, helse, smertelindring, kosthold, aktivitet, trygghet, familie, sosial, velstelt, trening, vennlighet, godhet, pålitelighet, selvstendig, glede, ro, hjelp – og så mye mer. På Vea sykehjem fikk de denne dagen til svar “å være trygg”, “føle seg trygg”, “familien”. På Storesund- bu og behandlingsheim var svarene i dag bl.a. å få komme seg ut på terrassen, se på blomstene, kjenne sola og ta en røyk.

Fra markeringen på Vea sykehjem.

Storesund - Hva er viktig for deg

Viktig for meg: Å få komme seg ut på terrassen, se på blomstene, kjenne sola og ta en røyk.

Veiledningsmateriell