Hurra for Norges flotteste strand

Den internasjonale Blått Flagg juryen FEE har godkjent Åkrasanden som miljøsertifisert strand for sesongen 2021. Det er en viktig anerkjennelse for de viktige frilufts- og naturkvaliteter denne stranden har, og for hvordan en bærekraftig forvaltning av stranda blir utført. 

– For å få Blått Flagg er det mange krav som skal oppfylles. Det blir sett på om det er rent vann, rene omgivelser, toaletter og førstehjelpsutstyr, for å nevne noen. Organisasjonen har likelydende krav over hele verden. Disse har vi nå dokumentert at vi oppfyller, sier en stolt reiselivsrådgiver, Camilla Vandvik. 

Åkrasanden er et viktig bade- og rekreasjonsområde for Karmøy og Haugalandet. Stranden lokker også besøkende turister. Kvaliteten på stranden forsterkes med Blått Flagg utnevnelsen, siden Blått Flagg er et internasjonalt kvalitetsstempel på de beste strendene i verden!

Dessverre så blir det ikke den store folkefesten dette året, men det planlegges en digital markering av flaggheising og godt program.