Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet i Karmøy kommune bistår med kartlegging av mulig begynnende demens, og kan gi råd og veiledning til enkeltpersoner og pårørende.
Hukommelsesteamet består av tre sykepleiere (geriatrisk) og en ergoterapeut ansatt i Karmøy kommune. Teamet samarbeider med fastleger, hjemmetjenesten, bestillerkontoret og annet helsepersonell i kommunen.

Hukommelsesteamet bidrar der det er mistanke om begynnende demens, og har hovedfokus på personer over 65 år, og deres pårørende. Teamet kan bistå med:

  • Utredning for å kartlegge om problemet skyldes demens. Kartleggingen som gjøres er ofte ledd i en videre utredning. Det er derfor viktig at det er samarbeid med fastlegen hele veien.
  • Gi råd og veiledning
  • Gi oversikt over tjenestetilbudet fra pleie- og omsorgstjenesten
  • Tilrettelegge i daglig aktiviteter (inkludert hjelpemidler)
  • Oppfølging

Karmøy kommune har et eget aktivitetstilbud som er spesielt tilrettelagt for personer med demens og godt fysisk funksjonsnivå.