Høyt smittetrykk i Karmøy

Det er høyt smittetrykk av koronavirus i Karmøy kommune. Foregående uke (uke 7) har til sammen 2303 personer blitt registrert som positive i kommunen. Dette er en økning på omlag 600 fra uken før. Det siste døgnet har 483 personer registrert positiv prøve, som er det høyeste registrert på en enkelt dag i pandemien. Omikron-varianten gir varierende grad av symptomer hos voksne, men det er svært sjelden med alvorlige symptomer. Vaksiner beskytter mot alvorlig sykdom, og det er god vaksinasjonsdekning i kommunen. 

Voksne som har symptomer bes om å ta en hurtigtest. Dersom hurtigtesten er negativ, kan du ta en ny hurtigtest 2-3 dager senere hvis du fortsatt har symptomer. Hvis du har fått positiv test, er det anbefalt å holde seg hjemme i minst 4 dager fra du fikk symptomer. Hvis du er uvaksinert eller mangler oppfriskningsdose, kan du bekrefte positiv hurtigtest med en PCR-test hos kommunen (for å få “grønt” koronasertifikat). Registrering av positiv selvtest på kommunens sider er ikke godkjent for koronasertifikat, men hjelper helsemyndighetene å  holde oversikt over smitte i kommunen. Barn trenger ikke å teste seg, selv om de har har symptomer eller har vært utsatt for smitte. Les mer på https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Mange ansatte i kommunen blir også smittet, og dette gjelder også i helse- og omsorgstjenestene. Det brukes munnbind i alle helse-omsorgstjenester med pasientkontakt frem til 8. mars, både i kontakt med pasienter og brukere. Det er også rutiner for å opprettholde avstand i alle situasjoner hvor dette er mulig. Tester gjøres lett tilgjengelig for ansatte med pasientkontakt. Tiltakene bidrar til å begrense smittespredning i institusjoner og hjemmetjenester. Dette vil beskytte brukere og pasienter i stor grad fra smitte, samtidig som tiltakene til en viss grad vil gi mindre samtidig sykefravær.

Med så høy smitte som vi har i vårt distrikt nå, vil vi forvente noe smitte også i kommunens institusjoner. Vi har et utbrudd i en mottaksavdeling ved Norheim bu- og behandlingsheim. Seks ansatte og seks pasienter er smittet. Samtlige av de smittede pasientene har hatt milde symptomer. Forsterkede smitteverntiltak er innført i avdelingen. Alle ansatte testes før de går på vakt uansett om de har symptomer frem til 1. mars. Pasienter testes etter gjeldende retningslinjer. 

Kommunens temaside om korona