Hovedopptak barnehageåret 2021/2022

Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private. Du kan søke plass hele året, men 1. februar er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august.

Kort fortalt

  • Alle som er født innen 30.11.2020, og ønsker plass i 2021 har rett på plass fra august
  • Frist for å søke barnehageplass er 1. februar 2021
  • Tilbud om barnehageplass sendes i søkeportalen 15. februar
  • Det er felles samordnet opptak for alle de 8 kommunale og 23 private barnehager i kommunen

Søk barnehageplass i Karmøybarnehagene.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknaden, kan du henvende deg til rådgiver Ragnhild Hovden på epost rho@karmoy.kommune.no eller telefon 52 85 73 19.