Høring om skolestruktur

Det er nå sendt ut forslag til ny skolestruktur i Karmøy på høring. I høringen er det forslag om å legge ned Håvik skole. Elevene får skoletilbud ved Avaldsnes skole som i dag har tilgjengelig kapasitet.

Kommunalsjef Bjørn Andersen ber om innspill i sak om skolestruktur.

I sone 2, Åkra-området, er det forslag om å endre skolegrensene for å utnytte kapasiteten ved dagens skoler. Forslag innebærer at det blir en klasse på hvert trinn ved Åkra skole og Ådland skole, mens Grindhaug og Sevland får to parallelle klasser på hvert trinn. Denne saken blir sendt ut på høring i september.

Kommunalsjef Bjørn Andersen ber om innspill til høringen om skolestruktur Håvik/Avaldsnes innen 16. oktober. Saken skal politisk behandles i høst. Kommunestyret vedtok i desember i fjor et kutt i skolesektoren for  2020. Det ble satt en forutsetning om at dette ikke skal gå på bekostning av kvalitet i undervisningen og at norm for lærertetthet ivaretas på hver enkelt skole i hele kommunen.

Høringsutkast for skolestruktur Håvik/Avaldsnes.

Notat om endring av skolegrenser i sone 2 Åkrehamn-området.