Hjemmetjenesten klar med eget koronateam

Augustehuset ligger sentralt til på Håvik. Dagtilbudet som drives her er midlertidig stengt, og huset skal nå brukes til base for hjemmetjenestens nye koronateam.

Helse- og omsorgstjenestene i Karmøy kommune har gjennomført flere endringer for å håndtere utfordringene i forbindelse med koronaviruset på best mulig måte. Det er opprettet en egen luftveislegevakt på Åkra, en egen koronaavdeling ved Norheim BBH og nå klargjøres det også et eget koronateam i hjemmetjenesten.

Koronateamet får base i Augustehuset på Håvik.

Ledelsen i helse og omsorgsetaten følger nøye med på utviklingen innenfor tjenesteområdene og på beslutninger og anbefalinger som kommer fra statlige myndigheter.

– Vi har gjort flere endringer i driften for å hindre smittespredning, slik at vi beskytter våre pasienter, brukere og ansatte på best mulig måte, sier omsorgssjef Bodhild Eriksen. –Vi har også gjort vårt ytterste for å ha nok beskyttelsesutstyr. Helse- og omsorgstjenestene er vant med å være presset og å finne gode løsninger på tøffe utfordringer. I hele tjenesten opplever vi at de ansatte snur seg fort rundt og gjør en meget stor arbeidsinnsats.

Planene er også klare for at hjemmetjenesten på kort varsel etablerer et eget koronateam for å følge opp pasienter/brukere i hjem der brukere er smittet av koronaviruset. Koronateamet skal kun besøke disse hjemmene. –Blir det mange syke må vi etterhvert vurdere å utvide koronateamet, forklarer Eriksen.

Her ser vi avdelingsleder Kristine Nessa i forbindelse med åpen dag på Augustehuset høsten 2019. Nå skal hun lede hjemmetjenestens koronateam, som vil ha base i Augustehuset.

Avdelingsleder for dagavdelingene for eldre og personer med demens, Kristine Nessa, har fått ledersansvaret for det nye koronateamet. Teamet er bemannet med ansatte både fra hjemmetjenestene og fra dagavdelingene. 

Teamet vil ha base i Augustehuset. Normalt holder dagtilbudet for personer med demens som har god fysisk form til her. Som øvrige dagtilbud har også dette måttet stenge for å redusere smittefaren.
Teamet vil ha 6 ansatte på hvert skift, med mulighet for utvidelse hvis behovet blir stort. Alle de 12 ansatte som skal gå dag/kveld har vært på opplæring. Se bilder:
Se også: