Hjelpemidler – vedlikehold

Bruker/låner har ansvar for renhold og daglig vedlikehold av hjelpemidler som lånes ut fra kommunens hjelpemiddellager og NAV. Her finner du en enkel vedlikeholdsveiledning for de vanligste hjelpemidlene. 

Til utskrift

Renhold:

 • Rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Varsling mottas ikke? Varslingshjelpemidler

 • Tid for batteriskift? -> Varsel på mottaker -> Skift batteri
 • Strømbrudd? -> Trekk ut støpselet på sengevibrator, vent litt og sett støpselet inn igjen -> Systemet restarter
 • Ingen lyd -> Skru opp volumet med bryteren på høyre side
 • Ta evt kontakt med Hjelpemiddellageret


Til utskrift

Renhold:

 • Rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Virker ikke? 

 • Sett hodebøyle/halsslynge på ladning i senderen, blank flate vendt forover
 • Blank flate vendt forover ved bruk av hodebøyle/halsslynge
 • Hodebøyle/halsslynge utenfor rekkevidde? -> Flytt deg nærmere TV/Radio
 • Ta evt kontakt med Hjelpemiddellageret


Til utskrift

Renhold:

 • Rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Virker ikke? 

 • Skift batterier, 2 stk AA-batterier
 • Ikke sperret for teleslynge? -> Åpne lokket, sett bryter på M -> liten svart tapp øverst til venstre à skyves mot høyre à teleslynge koplet ut, kun mikrofon overføring
 • Defekt hodebøyle? -> bruker må kjøpe ny hodebøyle selv
 • Ta evt kontakt med Hjelpemiddellageret


Til utskrift

Renhold:

 • Kan rengjøres med en myk lett fuktet klut

Virker ikke? 

 • Batteriskift:
  • Talende armbåndsur: Batteri skiftes hos urmaker.
  • Talende klokke, rød/grønn: Skift batteri -> skru løs lokket på baksiden à løft lokket forsiktig opp, ledninger henger sammen -> Skift batterier, 2 stk LR03 batterier.
  • Analog klokke: -> skift batteri 1,5v
 • Lavt volum? -> bruk et lite skrujern -> juster volum med skrue på høyre sidekant
 • Feil tid? -> Juster ved å bruke penn/spiss i justeringshullene -> se evt bruksanvisning.


Til utskrift

Rengjøring:

 • Kan rengjøres med en myk lett fuktet klut

Virker ikke? 

 • Sett lydbokspilleren på ladning
 • Bruk medfølgende adapter
 • Virker ikke etter ladning? -> Adapter ødelagt/brudd på ledning? -> kontakt Hjelpemiddellageret


Til utskrift

Rengjøring:

 • Kan rengjøres med en myk lett fuktet klut

Oppdateringer, lading og feil:

 • Oppdater Windows/IOS på maskinen jevnlig 
 • Oppdater kommunikasjonsprogramvaren/appen jevnlig
 • Opprett gode rutiner for lading.
 • Dersom det oppstår problemer med maskinen kontakt:
  • ASK-ansvarlig på PPT: 52 81 14 72
  • Leverandøren (for support): se leverandørens nettside

 


Til utskrift

 • Renhold av stol, og under stol i form av støvsuging og rengjøre skitne overflater.
 • Sjekk at ledning til kontroll ikke ligger i klem da det kan medføre skade og at den blir ødelagt.
 • Sjekk mutter/skruer med jevne mellomrom og etterstram ved behov.
 • Dersom håndkontroll ikke virker, sjekk at koblinger er godt festet


Til utskrift

Feilsøking: 

 • Hjulene beveger seg ujevnt på grunn av støv og smuss: rengjør hjulene og fjern hår og smuss (bør gjøres jevnlig).
 • Løftearmen eller benspredningen beveger seg ukontrollert: Kortslutning mellom håndkontroll og løfter, rengjør overflaten på håndkontroll-pluggen.
 • Håndkontroll er defekt: erstatt håndkontroll med en ny, kontakt nav/hjelpemiddellageret.
 • Løfteren reagerer ikke ved bruk av håndkontrollen/løftearmen eller benspredningen beveger seg ikke: Nødstoppbryter er aktivert. Vri bryteren med klokken for å tilbakestille nødstopp. Batteriet er tomt: bytt ut eller lad batteriet.
 • Håndkontrollen er ikke tilstrekkelig koblet til: plugg inn håndkontroll på nytt. Håndkontroll, plugg eller kabel kan være ødelagt og bør i så fall byttes ut.
 • Feil ved batteriet. Sjekk indikatorer på laderen under lading.

Regelmessig rengjøring:

 • Rutiner tilpasset bruk og behov.
 • Rengjøringsmidler må være pH-nøytrale.
 • For desinfeksjon i nødvendige tilfeller; benytt isopropyl alkohol. Vaskes utvendig med lett fuktet klut.

Månedlig ettersyn:

 • kontroller at løfteren ikke har noen løse deler eller synlige skader
 • ta vekk hår og lo fra hjulene, og sjekk at hjulene triller godt
 • Se til at kontaktene til håndkontroll og lader sitter fast, vask eventuelt kontakten og støpselet til håndkontrollen forsiktig med sprit – dette fjerner fett
 • se til at ledningene på håndkontrollen og laderen er intakte
 • kjør løfteren opp og ned for å kontrollere at den går normalt uten uvanlig støy

 • Ta kontakt med din lokale servicepartner ved eventuelle feil eller mangler


Til utskrift

 • Lading skal foregå hele tiden når heisen ikke er i bruk. 
 • Beltet som går inn i maskinen til løfteren bør vaskes lett og ikke kjøres inn før det er tørt.
 • Skader (også små) på beltet som går inn i maskinen, meldes til Hjelpemiddellageret.
 • Løfteseil vaskes etter anvisning på seilet.
 • Skader på løfteseil meldes til Hjelpemiddellageret
 • Skader på styrekonsollet eller kabelen meldes Hjelpemiddellageret.


Til utskrift

 • Seilet må inspiseres regelmessig, helst før hver gang det brukes, men spesielt etter vask. 
 • Sjekk at det ikke er noen slitasje eller skader på sømmer, stoff, stropper løkker.
 • Les vaskeanvisninger på produktet. Seil som kan vaskes i vann kan vaskes på temperatur fra 60 til 85º C
 • Er hempene flusset, skal seilet skiftes av sikkerhetsmessige årsaker.
 • Kan en ikke lengre lese vaskeanvisningen på seilet, bør en bytte det, da det begynner å bli slitt.
 • Kontakt i tilfellet lokal terapeut


Til utskrift

 • Rengjøring: Putetrekk sittepute kan vaskes etter anbefalt temperatur vist på merke innvendig i puten, minimum 60º C 
 • Ryggpute kan vaskes etter anvisning, vanligvis på 60º C
 • Rullestolen for øvrig kan vaskes med børste og vann.
 • Det anbefales å etterstramme skruer så snart noe er løst.
 • Det er også enkelt å etterstramme brukers bremser, slakke ledsagerbrems meldes til teknikker.
 • Rullestoler med luftfylte hjul må pumpes opp med jevne mellomrom (lufttrykk på drivhjul ca 50 psi/ 3.2 bar) dvs du skal nesten ikke kunne trykke gummien inn. Luftfylte svinghjul 30 psi/fff


Til utskrift

Når stolen ikke er i bruke skal den stå på lading. 

 • Rengjøring: Putetrekk sittepute kan vaskes etter anbefalt temperatur vist på merke innvendig i puten, minimum 60º C
 • Ryggpute kan vaskes etter anvisning, vanligvis på 60º C
 • Rullestolen for øvrig kan vaskes med børste og vann, men unngå å søle for mye på elektronikken.
 • Det anbefales å etter stramme skruer så snart noe er løsnet
 • Rullestoler med luft fylte hjul må pumpes opp med jevne mellomrom (lufttrykk ca 35 psi/2,3 bar) dvs du skal nesten ikke kunne trykke gummien inn.
 • Når mønsterdybden nesten er borte, meldes det til Hjelpemiddellageret


Til utskrift

 • Sjekk at alle bremser på hjul virker som de skal. Om ikke sjekk om det ligger lo som kan forhindre optimal effekt av bremsene. Rengjør innimellom for å sikre optimal effekt. 
 • Sjekk at ledninger ikke ligger i klem.
 • Dersom håndkontroll ikke virker, sjekk at koblinger er godt inni festet.
 • Er det dårlig bevegelse i hjul kan det være nødvendig med smøring.
 • Jevnlig renhold av seng.


Til utskrift

 • Låsekassen og sluttstykker må med jevne mellomrom/årlig smøres med tynn olje
 • Det må ikke ligge strøsand ol. inne i dørterskelen.
 • Døren må gå fritt og ikke skrape bort i dørkarmen hverken opp nede eller på låsesiden.
 • Batteri i trådløse døråpnere må skiftes når rekkevidden blir kortere. Vanligvis enkelt å skifte og brukers ansvar.


Til utskrift

 • Alarmen skal ha to konstante lys ved normal drift et grønt som er strømsymbolet og et rødt som er i alarmknappen. 
 • Det skal ikke være noen blinkende lys når alarmen ikke er i bruk.
 • Dersom grønt lys blinker mangler trygghetsalarmen strøm, sjekk da om kontakten til strøm er dratt ut.
 • Er det lys i utropstegn eller pluss er det feil på trygghetsalarm Kontakt hjelpemiddellageret.


Til utskrift

De ulike produktene vil ha varierende grad av trykkavlastning, og man bør derfor være bevisst på
hvilket hjelpemiddel bruker anvender og evaluere om faren for trykksår øker.
NB! Madrass og pute skal ikke lånes videre til andre brukere.

Renhold

 • Vask av trekk og sittepute/madrass v/behov, følg anvisning. Merk trekk slik at rett trekk
  kommer på. Feil trekk kan i seg selv forårsake trykksår..

Vedlikehold og reparasjon:

Reparasjonsbehov må meldes til teknikker, se guide for feilrapportering.

Vedlikeholdsråd for trykkavlastende hjelpemidler vil variere i forhold til hvilket material det trykkavlastende hjelpemidlet er laget av:

 • Skum: vil kreve minst vedlikehold, men vil etter hvert miste elastisiteten og funksjonen i
  skummet vil minske.
 • Gele: krever lite vedlikehold, en kan med fordel kna i geleen for å unngå grop. Gele påvirkes
  av temperatur, ikke la puten ligge ute i kald bil, da den vil bli hard. Trykkavlastende puter
  med gele, har kun gele i en brønn av bakkant av puten. Vær derfor obs på at puten ligger rett
  vei. Vær også observant på evt. hudforandringer, da overganger/kanter i puten etc. kan
  forårsake trykksår.
 • Luft: Behovene kan endres over tid. For de med høyest risiko behov for trykkavlastning vil
  man anbefale trykkavlastning vha luft. Det forutsetter at bruker selv eller ressurspersoner
  rundt bruker kan følge opp vedlikehold. Følgende vurderes som viktig:

  • Bli kjent med sitteputen/madrassen – hvilke funksjoner har den?
  • HLR-funksjon: enkelte luftmadrasser har denne funksjonen, bli kjent med bruken av
   den. Om den ved uhell er utløst og madrassen ikke fylles med luft etterpå, bør man
   sjekke dette før man melder i fra til teknikker.
  • Tilpasning av lufttrykk, samt gode rutiner for kontroll og etterjustering:
  • Om terapeut har søkt om puten/madrassen skal aktuell terapeut bistå med den første
   innstillingen av lufttrykket. Personal/pårørende som skal ta videre ansvar bør delta
   for veiledning.
  • Puten sjekkes daglig for punktering v/å trykke på puten/madrassen.
  • Lufttrykket bør ca. 1 gang per måned sjekkes av personal/pårørende som har
   kunnskapen om dette. Man skal synke godt ned i materialet, så om man har for mye
   luft i puten, mister man effekten av trykkavlastningen. Avstanden mellom
   sittebensknutene og bunn bør ligge på 2-3 cm og skal sjekkes med bruker i stol/seng.
   Det vil oppleves som puten mangler luft når ingen sitter på.


Til utskrift

For sykler utlevert fra NAV har bruker også ansvar for vedlikehold og reparasjon av deler som vanlige sykler er utstyrt med, eks. dekk/slange, kjede/gir, bremser og lys. Må sykkelen leveres på sykkelverksted for reparasjon besørger og betaler bruker dette selv.