Hjelp til å finne riktig vei med tilpassede aktiviteter

Rus- og psykisk helsetjeneste i Karmøy kommune gir tilbud til innbyggere med ulike utfordringer. Tilbudet gis etter recovery-tilnærming, der man tar utgangspunkt i hva personen selv mener er viktig å ha fokus på om verdier, målsettinger og ferdigheter. Målet med recovery er at personen skal finne sin egen vei, være opptatt av bolig, arbeid og fritid. Siden recovery-metoden er såpass individuell, tilbys en rekke aktiviteter.

MO-senteret

På Mottaks- og oppfølgingssenteret (MO-senteret) i Kopervik organiseres tilbud som gatefotball, hobbygruppe, svømming for kvinner og menn, turgåing, frisbeegolf, sjakk og jogging.

Normalt har MO-senteret julebord, hvor bl.a. ordføreren pleier å være tilstede. I år er det vanskelig å arrangere julebord, og det serveres derfor litt ekstra god julemat på MO-senteret noen av dagene frem mot jul.

I joggegruppen er det åtte personer som jevnlig møter til trening i Liarlund. Lørdag 14. november var det et oppslag i Haugesunds Avis om gruppen, hvor deltaker og nåværende erfaringsmedarbeider William Liknes ble intervjuet. Han uttalte bl.a. at han hadde sett verdien av trening, et sunt kosthold og å prate åpent om vanskelige tema. William opplever at både formen og tempoet blir raskere. I samme artikkel ble også Yngvar Mardal intervjuet. Da han hadde sin første økt på tredemølle på aktivitetssenteret TIO tilknyttet rus og psykisk helsetjeneste i Karmøy kommune, varte økten kun i to minutter. I dag arbeider Yngvar Mardal for aktivitetssenteret, og både han og William Liknes stiller jevnlig til start i lokale trimløp som terrengløpskarusellen i Bjørgene på Torvastad og Hydro Rundt.

De ansatte som arbeider med etter en recoverybasert filosofi blir mer som en personlig trener og det er viktig at fagpersonene har tro på at brukerne kan utvikle seg til å få et bedre liv. Leder av joggegruppen Terje Bårdsen uttalte følgende til Haugesunds Avis: “Fantastisk å få lov til å være med på denne reisen og når det kommer nye personer er det viktigste for meg å skape trygghet og relasjon”.

TIO

TIO er et aktivitetstilbud på Vea for de som ønsker mer arbeidsrettet aktivitet med fokus på produksjon. Selv om hovedaktiviteten som tilbys hos TIO er produksjon av utemøbler, tilbys også andre aktiviteter som turgrupper, ridning, matlaging, volleyball, jogging, frisbeegolf, klatring og trening på Skoi Åkra.

Divigården

Divigården ligger i Åkra sentrum, og her tilbys ulike aktiviteter som turgruppe, der det arrangeres turer i nærområdet på Karmøy og i Haugesund. Det tilbys også hobby, strikking og malegruppe, der det leies inn en ekstern kunstmaler som holder kurs en gang i året. I tillegg tilbys det tur/aktivitet der aktivitetene kan variere etter værforholdene. Videre tilbys det Recovery Kafè som drives av fagpersoner og erfaringsmedarbeidere i ROP. Andre aktiviteter som tilbys på Divigården er Åpent hus, der man kan samles og ha det hyggelig sammen med andre personer. Det er også et gruppetilbud, der noen av aktivitetene er quiz, diktning og spill.

Karmøygården

I Kopervik ligger også et annet dag og aktivitetssenteret kalt Karmøygården. Her tilbys det aktiviteter som «åpent hus», der det blir servert mat og tilbys diverse aktiviteter som kortspill, bingo og hobbyaktiviteter. Andre aktiviteter som tilbys på aktivitetssentereret er damesvømming, musikkgruppe POP/ROCK og hobby/spill.

Augvaldstunet

På Avaldsnes ligger Augvaldstundet. Der tilbys ulike aktiviteter som for eksempel kort tur i nærområdet. Videre tilbys det et gruppetilbud, der aktivitetene er hobby, spill og matservering. På fredager har aktivitetssenteret fredagsåpent, der det tilbys aktiviteter som hobby, spill og sosialt samvær. I tillegg til dette tilbys det ung damegruppe, der noen av aktivitetene kan være bowling, handling, turgåing, grilling og håndarbeid.

En god oversikt over de mange ulike aktivitetstilbudene i Rus og psykisk helsetjeneste i Karmøy gis i aktivitetskalenderen.