Helsekontor for flyktninger, asylsøkere og innvandrere

Åpningstid: mandag-fredag kl. 08.00- 15.00.

Adresse: Kopervik helsestasjon, Kopparen kjøpesenter4250 Kopervik

Telefon: 52 85 75 00

Følgende prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet og oppfølgning:

  • Gravide
  • Barn 0-18 år
  • Personer fra områder med høy risiko for smittsomme sykdommer
  • Personer som har vært utsatt for tortur, vold eller annen psykisk eller fysisk traumatisering
  • Enslige mindreårige
  • Personer med funksjonshemning

Tuberkulosekontroll er lovpålagt

Les mer om lovpålagte helseundersøkelser for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente (helsedirektoratet)

Tjenesten for bosatte flyktninger består av en helsekartlegging hos helsesykepleier. Etter dette gis tilbud om legeundersøkelse, evt. vaksinasjon, veiledning, samtaler og tilrettelegging i forhold til tjenester i kommunen (fastlege, tannhelse osv.) og spesialisthelsetjenesten.

Tjenestebeskrivelse

Trykk på bildet for mer informasjon om
konsekvensene av krigen i Ukraina