Helsehjelp og middag på MO-senteret

Ved Mottak- og oppfølgingssenteret kan personer over 18 år med rusutfordringer få gratis helsehjelp av sykepleiere. Dette er et lavterskeltilbud som er åpent fra 12.30-15.00 hver ukedag.

Det er åtte sykepleiere på MO-senteret som kan bistå med:

  • Råd og veiledning
  • Sårstell
  • Nytt brukerutstyr og retur av utstyr som er brukt
  • Prevensjon
  • Prøvetaking i forbindelse med HIV, hepatitt og eventuell oppfølging av sykdommene
  • Bistå i kontakt med lege, sykehus og tannlege
  • Vaksinering

Sykepleierne tilbyr også matservering fire dager i uken. Fra mandag til torsdag tilbys varm middag og fredager tilbys kaffe og kaffemat.

F.v: Anja (sykepleier), Steffen (lege), Silje (sykepleier) og Terje (miljøarbeider)