Skudenes kommunale legesenter

Skudenes kommunale legesenter har adresse Nylundsbakken 2, 4280 Skudeneshavn. Telefon: 52 81 14 22.

Har du mottatt faktura fra oss? Ved en feil mangler ett tall i kontonummeret. Riktig kontonummer til Skudenes kommunale legesenter er: 3205 24 79109. Vi beklager feilen!

Pasienter som har åpnet for digital dialog kan nå komme i kontakt med lege og fornye resept ved å logge inn på helsenorge.no. Du kan lese mer om dette nedenfor.

Fastleger ved Skudenes kommunale legesenter

  • Sara Beate Langhelle er vikar på “Liste uten fast lege” (tidligere Rismyhr) til 15.06.2023 og vil deretter overta listen fast.
  • Sigurd Aarsland er vikar på “Liste uten fast lege” (tidligere Salehi) frem til 31.07.2023
  • Fra 22.05.2023 vil Angela Figueroa overta fast som fastlege for Morten Mathisen, og listen flyttes da fra Nordvegen legesenter i Kopervik til Skudenes kommunale legesenter. Pasientene vil motta informasjonsbrev fra HELFO om dette. I overgangsfasen må det påregnes ekstra ventetid pga omlegging av systemer og overføring av journaler mv. Vi beklager ulempene for de av pasientene som med dette får ekstra ventetid og reisevei til legekontoret.

Digital dialog med legen på helsenorge.no

Pasienter som har åpnet for digital dialog kan komme i kontakt med lege og fornye resept ved å logge inn på helsenorge.no.

Timepåminnelser på sms, reseptbestilling, timebestilling og e-konsultasjon vil skje via “Helsenorge”.

Slik gjør du:

  1. Logg inn på helsenorge.no
  2. Trykk på navnet ditt oppe til høyre på siden
  3. Gå til “Profil og innstillinger”
  4. Velg “Personverninnstillinger”
  5. Utfør samtykke (Ved å velge “full tilgang”, får du tilgang til alle tjenestene på Helsenorge)

NB! For å starte dialog med fastlege, må du etter du har samtykket, sende en forespørsel eller test via e-kontakt på Helse Norge. Dette gjøres kun en gang.

Sekretær i luken