Skolehelsetjenesten

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Her kan elever ta kontakt hvis de lurer på noe, trenger noen å snakke med eller trenger hjelp til å løse personlige spørsmål eller spørsmål om helse. Tilbudet er gratis. Helsesykepleier har taushetsplikt

Slik kan du kontakte helsesykepleier ved din skole

Barneskole

 • Skudeneshavn: Carina Alvestad – cfi@karmoy.kommune.no – 91344560, Skudenes helsestasjon – 52 81 14 20
 • Sørhåland: Ny helsesykepleier skolestart 2023. Skudenes helsestasjon – 52 81 14 20 
 • Ferkingstad: Anne Erland – ase04@karmoy.kommune.no – 917 88 757. Skudenes helsestasjon – 52 81 14 20 
 • Grindhaug: Laura Kloster – lkl@karmoy.kommune.no – 469 05 815. Åkra helsestasjon – 52 81 15 51 
 • Åkra og Ådland: Turid Stuvik – tust1@karmoy.kommune.no – 948 10 585. Åkra helsestasjon – 52 81 15 51  
 • Sevland: Anne Erland – ase04@karmoy.kommune.no – 917 88 757. Velkomstklassen: Dianne S Karlsen – dsk@karmoy.kommune.no – 94163816 Åkra helsestasjon – 52 81 15 51   
 • Veavågen: Camilla Olsen – caol@karmoy.kommune.no – 941 75 122. Åkra helsestasjon – 52 81 15 51   
 • Stangaland: Alice Lund Eide – alu@karmoy.kommune.no – 91390415. Emilia Eriksen – emer@karmoy.kommune.no – 45736354. Velkomstklassen: Johanne H Torkellsen – jho@karmoy.kommune.no – 91587119 Kopervik helsestasjon – 52 85 75 50   
 • Kopervik: Malene Gardsteig – maga3@karmoy.kommune.no, mob. 94137206. Mariann Nordnes – mno@karmoy.kommune.no –  95728693  Kopervik helsestasjon – 52 85 75 50
 • Håvik og Avaldsnes:  Kirsten Støle – kir@karmoy.kommune.no – 476 18 705. Norheim helsestasjon – 52 81 16 90
 • Kvalavåg Montesorri: Henriette Langeland, Norheim helsestasjon – 52 81 16 90
 • Torvastad skole og kultursenter: Kontaktperson avdelingsleder Turid Stuvik – tust1@karmoy.kommune.no – 948 10 585 Norheim helsestasjon – 52 81 16 90
 • Haugesund Internasjonale på Torvastad:  Kontaktperson avdelingsleder Turid Stuvik – tust1@karmoy.kommune.no – 948 10 585 Norheim helsestasjon – 52 81 16 90
 • Norheim: Anne May Sandvik –  ams07@karmoy.kommune.no – 47617305. Norheim helsestasjon – 52 81 16 90.
 • Mykje: Malin Aksland – maak@karmoy.kommune.no – 902 46 930. Norheim helsestasjon – 52 81 16 90
 • Kolnes:  Sissel A. Ånestad – sian@karmoy.kommune.no 45970633. Norheim helsestasjon – 52 81 16 90

Ungdomsskole

Hver uke kan du møte en helsesykepleier på ungdomskolene i kommunen. Her kan du ta kontakt hvis du lurer på noe, om du trenger noen å snakke med eller trenger hjelp til å løse personlige eller helserelaterte spørsmål. Dersom du ønsker et helsetilbud på ettermiddagstid kan du ta kontakt med helsestasjon for ungdom (HFU).

 • Skudenes ungdomsskole: Ellen M. Reiersen – emo@karmoy.kommune.no – 911 87 217. Skudenes helsestasjon – 52 81 14 20
 • Åkra ungdomsskole: Turid Stuvik – tust1@karmoy.kommune.no – 948 10 585. Åkra helsestasjon – 52 81 15 51
 • Danielsen ungdomsskole: Ellen M. Reiersen – emo@karmoy.kommune.no – 911 87 217, Åkra helsestasjon – 52 81 15 51
 • Stangeland ungdomsskole: Anne Katrine Bachmann – akb02@karmoy.kommune.no – 90364028. Kopervik helsestasjon – 52 85 75 50
 • Bø ungdomsskole: Mariann Nordnes – mno@karmoy.kommune.no –  95728693  Kopervik helsestasjon – 52 85 75 50
 • Vormedal ungdomsskole: Kontaktperson avdelingsleder Turid Stuvik – tust1@karmoy.kommune.no – 948 10 585 Norheim helsestasjon – 52 81 16 90

Videregående skole

 • Åkrehamn videregåande skole: May Iren R. Knutsen – mik@karmoy.kommune.no – 918 35 160. Skolens nettside. Åkra helsestasjon – 52 81 15 51
 • Kopervik videregående skole: Jeanette Erland Ellefsen- jeel@karmoy.kommune.no – 481 02 648. Skolens nettside. Kopervik helsestasjon – 52 85 75 50
 • Kristen videregående skole Haugalandet: Fravær av helsesykepleier pgastudiepermisjon. Kontaktperson avdelingsleder Signe-Lill D. Hinderaker – slh@karmoy.kommune.no, mob. 41261235. Avaldsnes helsestasjon – 52 81 15 02.

Helsesykepleiernes oppgaver

Skolehelsetjenesten finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barn- og ungdoms helse og trivsel, og å forebygge sykdom og skade. Elever som trenger det blir fulgt opp, eventuelt henvist til andre fagpersoner (fysio- og ergoterapeut, PP-tjenesten, veiledningssentret og fastlege), eller spesialisthelsetjenesten i samråd med foresatte. Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

Som ledd i det helsefremmende og forebyggende arbeidet, har tjenesten en særlig mulighet til å oppdage psykiske plager eller lidelser, og begynnende skjevutvikling hos barn og ungdom i følgende sammenhenger:

 • Skolestartundersøkelsen i 1. klasse
 • Helsesamtale i 8. klasse
 • Ved veiing og måling i 3. og 8. klasse
 • Ved vaksinering
 • Helseopplysning og undervisning
 • Ved andre målrettede undersøkelser
 • Gjennom samarbeid med skolen og andre aktuelle instanser
 • Veiledning i personlige og helserelaterte problemstillinger

Tjenestebeskrivelse

Nyttige nettsteder

Sorgstøttegruppe for barn og unge

Skolehelsetjenesten i Karmøy kommune og Den norske kirke, Karmøy ønsker sammen å tilby sorgstøtte til barn og unge som har opplevd dødsfall i nære relasjoner (som forelder eller søsken).

Barn fra 4 – 6 år (til og med 1.klasse)

Det må være minst fire påmeldte per gruppe for å starte opp. Det vil bli seks samlinger fordelt ut over høsten, med planlagt oppstart i september. Samlingene vil bli onsdager kl. 16:00 – 17:00 med matservering. Lokasjonen for samlingene blir på midt-Karmøy, Koperviksområdet.

Tema for samlingene:
Før oppstart: Individuell bli kjent samtale med en av gruppelederne

 • Samling 1: Bli kjent å lage lysbrikke
 • Samling 2: Om liv, død og minner
 • Samling 3: Reaksjoner på tap
 • Samling 4: Det som skjedde
 • Samling 5: Om begravelse og ritualer
 • Samling 6: Meg selv

Om ønskelig: Foreldreveiledning om barn i sorg i etterkant.

Barn fra 2. – 10. klasse

Det må være minst fire påmeldte per gruppe for å starte opp.
Det vil bli åtte samlinger fordelt ut over høsten, med planlagt oppstart i september. Samlingene vil bli onsdager etter skoletid fra kl. 13:00 – 15:00 med matservering. Lokasjonen for samlingene blir på midt-Karmøy, Koperviksområdet.

Tema for samlingene:
Før oppstart: Individuell bli kjent samtale med en av gruppelederne

 • Samling 1: Bli kjent. Gjennomgang av taushetsplikt
 • Samling 2: Om liv, død og minner
 • Samling 3: Reaksjoner på tap
 • Samling 4: Det som skjedde
 • Samling 5: Om begravelse og ritualer
 • Samling 6: Meg selv
 • Samling 7: Familiesamling
 • Samling 8: Utvikling i sorgen og avslutning av gruppen

For påmelding eller spørsmål kontakt Anne Erland:
E-post: ase04@karmoy.kommune.no
Telefon: 917 88 757

Påmeldingsfrist: 01.08.2023

Sorgstøttegruppen er basert på den metodiske veilederen fra seksjon for sorgstøtte på Akershus universitetssykehus, og vil være trosnøytral. Hovedmålet for gruppen er å fremme en sunn sorgprosess, og redusere tilleggsbelastninger i sorgen med andre barn og unge i lignende situasjon. Sorgstøtte vil også kunne bidra til mestring av hverdagen og fremtiden, samt normalisere tanker, følelser og handlinger. Barna vil også få støtte til å skape sin egen tapshistorie og bearbeide sine minner. Dette oppnås
ved å skape trygghet, gi kunnskap om sorg, gi mulighet til refleksjon og finne styrker i seg selv og sine relasjoner.