Rask psykisk helsehjelp

Personer over 18 år med behov for korttidsbehandling for nylig oppstått angst, depresjon av mild til moderat grad eller stress og belastningsplager kan ta kontakt med tjenesten rask psykisk helsehjelp på telefon 52 81 16 30.

Henvendelsene vil bli vurdert av et team bestående av psykologspesialist og en gruppe ansatte med høgskole- og videreutdanning i psykisk helsearbeid og kognitiv terapi. Målsettingen er at tjenesten skal gis raskt, men det kan likevel oppstå venting.

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Kjernen i kognitiv terapi er støtte i å mestre livsproblemer og å endre uhensiktsmessige tankemønstre og/eller atferd. Det er også fokus på å øke evnen til å håndtere vanskelige følelser.

Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, selvmord (se selvmordsforebygging) eller alvorlige psykiske lidelser. Akutte henvendelser rettes til legevakten på telefon: 116 117 (alle dager, hele døgnet).

 

Veiledet selvhjelp:

 

Ved oppstart vil du kunne få en egen kode som gir deg tilgang på et internettassistert selvhjelpsprogram (https://assistertselvhjelp.no/) som er gratis for deg å bruke. Du får også telefonveiledning. Ved å gjennomgå disse programmene får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å bli din egen terapeut. 

Denne filmen forteller mer om internettassistert behandling:

 
Anbefalte bøker til selvhjelpsbruk
  • «Hvordan gi litt mer f..n» av Geir Wigtil og Karianne Kalseth (om håndtering av bekymringer)
  • «Ikke vær så slem mot deg selv» av Per-Einar Binder (om selvmedfølelse)
  • «Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)
  • «Trange rom og åpne plasser» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)
  • «Den lille søvnboken» av Atle Dyregrov
 
Anbefalte videoer til selvhjelp
 

Mer informasjon og selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker finner du på www.kognitiv.no og NHI.no

 

Samtaleterapi:

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Kjernen i kognitiv terapi er å støtte individet i å mestre sine livsproblemer og å endre uhensiktsmessige tankemønstre og/eller atferd som er forbundet med problemene. Det er også fokus på å øke evnen til å håndtere vanskelige følelser. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.

Målsettingen for samtaleterapien er at du skal lære teknikker som skal hjelpe deg med å håndtere din livssituasjon på en mer konstruktiv måte. Erfaringsmessig strekker behandlingsforløpet seg vanligvis over 5-6 konsultasjoner. Det er en fordel om du har tatt Veiledet selvhjelp og mestringskurs før vi starter med samtaler.

Hvis rask psykisk helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil du kunne få loshjelp videre til andre mer passende tjeneste/behandlingstilbud. Det er en psykologspesialist tilknyttet terapeutteamet.

Tilbudet er gratis.

 

Barn og unge under 18 år:

Helsestasjonenskolehelsetjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kan gi råd, veiledning og oppfølging ved lettere psykiske plager hos barn og unge, eller der man av andre grunner ser behov for forebyggende psykisk helsearbeid. 

Helse Fonna har også en egen Barn og unges helsetjeneste.