Psykisk helse – Barn og unge

Psykiske vansker og lidelser hos barn og unge er mer vanlig enn mange tror. Når man opplever at noe er vanskelig, bør man snakke med en voksen man har tillit til.