NAV | Sosiale tjenester

Åpningstider

  • Mandag: Åpent for avtalte møter 09:00-15:00
  • Tirsdag: Åpent for avtalte møter 09:00-15:00 (Åpent for ikke planlagte møter 12:00-14:00)
  • Onsdag: Åpent for avtalte møter 09:00-15:00
  • Torsdag: Åpent for avtalte møter 09:00-15:00  (Åpent for ikke planlagte møter 12:00-14:00)
  • Fredag: Åpent for avtalte møter 09:00-15:00

Har du ikke mulighet til å benytte deg av de digitale tjenestene eller trenger nødhjelp, kan du ta kontakt på NAV Karmøy-Bokn sin vakttelefon: 412 80 725. Denne vil bli besvart mandag til fredag mellom kl. 09–15.

Er du bekymret for egen økonomi, har mistet jobben, fått uforutsette utgifter eller lignende er du velkommen til å ta kontakt på tlf. 456 56 378. NAV ønsker å bistå. Vi gir råd og veiledning. NAV har også informasjon om andre kommunale og statlige tjenester som kan være aktuelle. Du kan være anonym om du ønsker det. Dette er et lokalt supplement til NAV sin økonomiske rådgivningstelefon tlf 5555 5539.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Du kan benytte elektronisk søknadsskjema eller PDF-skjema som du kan skriver ut og sende inn.

Link til tjenestebeskrivelse – økonomisk sosialhjelp

Link til tjenestebeskrivelse – økonomisk rådgivning

Elektronisk søknadsskjema om økonomisk stønad/sosialhjelp

Økonomisk stønad – søknadsskjema i PDF


Andre tjenester og selvbetjeningsløsninger

Informasjon om Nav sine tjenester og selvbetjeningsløsninger finner du på nav.no. 

Bruk gjerne muligheten til elektronisk kommunikasjon.

NAV har en egen nettside om spørsmål relatert til koronasituasjonen.


Kontaktpersoner NAV Karmøy
  • Dan Jørgen Eide, NAV-leder
  • Halvar Frøiland, avdelingsleder ungdom
  • Cecilie Brekke Strand, avdelingsleder jobb- og veiledning
  • Margareth Stokke Tangen, avdelingsleder oppfølging
  • Lene Stonghaugen Larsen, avdelingsleder integrering

Telefon: 55 55 33 33

E-post: nav.karmoy@nav.no