Lege

Oversikt over kommunalt legetilbud i Karmøy kommune.

Medisinsk nødnummer: telefon 113  | Nærmeste legevakt: telefon 116 117

Legevakt for Karmøy

Legevaktens formål er å sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenom fastlegens vanlige åpningstid. Legevakten er en del av den akuttmedisinske kjede.

Alle oppfordres til å ringe legevakten før oppmøte for å få en vurdering av sykepleier. Utfra sykdomsbildet og opplysninger som fremkommer i telefonsamtalen blir det avtalt hva som skal skje videre. Det kan være råd og veiledning gitt av sykepleier, avtale om legekonsultasjon eller annet (evt. ambulanse). Legevakten har vaktlege i beredskap for akutt-utrykninger.

Medisinsk nødnummer: telefon 113  | Nærmeste legevakt: telefon 116 117

«Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp» blir brukt for hastegradsvurdering ved alle henvendelser. Legevakten prioriterer henvendelsene i Akutt (røde henvendelser), Haster (gule henvendelser) og Vanlig (Ggrønne henvendelser). Grønne henvendelser er henvendelser som ikke haster eller kan prioriteres til legevakt. Dette kan bety at pasienten kan få beskjed om å kontakte fastlegen sin neste dag for å få hjelp.

Psykososial støtte i kriser

Tjenestebeskrivelse – legevakt

Karmøy kommunes temaside om koronaviruset

Fastlegetilbud i Karmøy

Spesielle driftsforhold ved enkelte legekontor

Avaldsnes legesenter og Haugaland Medisinske Senter:

Fra starten av september 2022 vil det være fire fastleger ved Haugaland Medisinske Senter i tillegg til turnuslege. På Avaldsnes legesenter vil det være en fastlege i kommunalt vikariat med ansvar for to lister (“Liste uten lege”) frem til det tilsettes nye leger.

 • Ubesatt fastlegehjemmel ved Avaldsnes legesenter: En av fastlegehjemlene (Shirzad Ghadamis liste) ved Avaldsnes legesenter er ikke besatt. Listen har endret navn til “Liste uten lege” og Sara Beate Langhelle er vikar i 40 %. Det vil være betydelig ventetid for å få time. Timebestilling må skje pr. telefon til Avaldsnes legesenter. 52 84 53 70
 • Fastlegene Kari Nesse og Miran M. Miah flytter fra Avaldsnes legesenter til Haugaland Medisinske Senter på Sysco-bygget påNorheim/Raglamyri starten av september. Ny besøksadresse blir Stølsmyr 22, Karmsund. Telefon: 958 15 151
 • Ubesatt fastlegehjemmel ved Haugaland Medisinske Senter flyttes til Avaldsnes legesenter 1. september: En av fastlegehjemlene (Maria Raluca Hansens liste) ved Haugaland Medisinske Senter er ikke besatt. Listen har endret navn til “Liste uten lege” og Sara Beate Langhelle er vikar i 60 %. Det vil være betydelig ventetid for å få time. Denne fastlegelisten flyttes til Avaldsnes legesenter (Kong Augvaldsveg 50) 1. september. Timebestilling må skje pr. telefon til legesenter: 52 84 53 70

Veavågen legesenter:

Sonata Kerse sluttet ved Veavågen legesenter i 2021. I mai 2022 ble navn på pasientlisten endret til “Liste uten lege”. Pasientlisten ivaretas av vikar Pål Richard Bratlie til og med 30.09.2022

Generelt om fastlegeordningen

Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege. Fastlegen har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. 

Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.

Det er frivillig å delta i ordningen, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

I tillegg til fastlegeordningen og legevakten har kommunen også ansvar for legetjenester knyttet til en rekke andre offentlige tilbud (institusjoner, helsestasjoner mm).

Tjenestebeskrivelse – fastlgeordningen


Hvem har rett til fastlege?

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med D-nummer har likevel denne retten:

 • Asylsøkere med D-nummer, og deres familie
 • NATO-personell med D-nummer, og deres familie

D-nummer er et ID-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Andre personer med D-nummer har ikke krav på fastlege, men derimot nødvendig helsehjelp. Kommunene er ansvarlige for å tilby slik hjelp.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år. Denne muligheten gjelder i 6 måneder fra registrert flytting i folkeregisteret.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Les mer på Helsedirektoratets nettside og tjenestebeskrivelse fra Nasjonal tjenestekatalog.

Er du ikke fornøyd med fastlegen din, har du rett til å klage

Klage på dialogen med fastlegen: Erfaring viser at det ofte er svikt i kommunikasjonen som fører til at pasienter ikke er fornøyd med legen. Det kan derfor være lurt å bestille en time hos legen for å si ifra om at du ikke er fornøyd. Ta gjerne med deg en som kan støtte deg.

Klage på behandlingen: Det er en fordel at du ved bestilling av timen gir beskjed om at det gjelder klage på behandlingen. Det gir legen mulighet til å sette av mer tid til samtalen. Dersom dette ikke fører frem, kan du konferere med den i kommunen som har ansvar for fastlegeordningen (helsesjef) eller sende en klage til Statsforvalteren i Rogaland. 

Klage på tilbud om fastlege: Kommunen har ansvaret for tilbud om fastleger. Dersom det ikke er ledige fastleger i kommunen, skal du rette klagen din til helsesjef i kommunen.

Les mer på helsenorge.no

Tjenestebeskrivelse – fastlege

Kommunale legesentre

Offentlige legetjenester

Kommunen har ansvar for legetjenesten knyttet til en hel rekke offentlige tilbud i tillegg til fastlegeordningen og legevakten. Nedenfor finner du en oversikt over de kommunale legetjenestene i Karmøy kommune.

Samfunnsmedisin

 • Kommuneoverlege (vakant): 100 % stilling med kontortid hverdager, kl. 08.00-15.30. Telefon: 52 85 75 00 (sentralbord). e-post: @karmoy.kommune.no
 • Smittevernlege (vakant); 30 % stilling med kontortid tirsdager, kl. 08.00-11.30 og onsdag kl. 08.00-15.30. Telefon: 52 85 75 00/52 85 27 06, e-post: ede01@karmoy.kommune.no
 • Medisinskfaglig rådgiver (legevakt) Deniz Tekin: 20 % stilling

Sykehjem

SykehjemLegens navn
ÅkraAngela Figueroa
FredheimAngela Figueroa
KopervikLudvig Andreassen
StoresundP.t. vikarlege
NorheimAlexandra Trimbitasu, Nusha Temenugova
VeaBjørnar Nummedal, Line Sofie Apeland, Angela Figueroa

Helsestasjon

HelsestasjonLegens navn
SkudeneshavnJulie Reinertsen
ÅkraHai Ly, Morten Nygaard
KopervikHenrik Hausken Haugann, Askild Ekrem Tveit 
AvaldsnesLiv Lundemoen + rullerende turnuslege fra Bygnes legesenter
NorheimMatthias Fritzsche og Hilde Nummedal

Rus- og psykisk helsetjeneste (Mottak- og oppfølgingssenteret)

 • Eirik Bækkelund

Helsestasjon for ungdom (HFU)

 • Åkra: Tahmuras Thomas Siyavoshi
 • Norheim: Henrik H. Haugann

Daglegevakt

 • Mandag: Alina Sørensen
 • Tirsdag: Martin Eikrem
 • Onsdag: Deniz Tekin
 • Torsdag: Jan Ove Høie
 • Fredag: Neli Kolarova (permisjon)

 

Karmøy kommunes temaside om koronaviruset

Informasjon til fastleger