Lege

Legevakt og fastlegetilbud i Karmøy

Medisinsk nødnummer: tlf. 113  | Legevakt: tlf. 116117

Øyeblikkelig hjelp: Ring 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse.

Legevakt: Ring fastlegen først. Ved akutt, alvorlig sykdom som ikke kan vente til neste dag og som oppstår når fastlegen ikke er tilgjengelig, kan du ringe nærmeste legevakt på telefon 116117 og avtale tid. Har du ikke avtale må du påregne venting utenfor legevakten. 

Legevakt

Det er for tiden stor pågang på Karmøy legevakt, og det må påregnes noe ventetid på å komme gjennom på telefon.

Karmøy har to legevakter:

 • Karmøy legevakt: Åkravegen 47, Åkrehamn. Dekningsområde: Sør- og midt-Karmøy
 • Haugesund legevakt: Karmsundsgt. 59B, Haugesund. Dekningsområde: Nord-Karmøy og fastlands-Karmøy

Nærmeste legevakt nås på tlf. 116117

På Helsenorge finner du mer informasjon om når du kan kontakte legevakt og hva legevakten kan gjøre for deg.


Praktisk informasjon

Legevaktene er døgnbemannet med sykepleier og lege og skal utenom fastlegens åpningstid gi øyeblikkelig hjelp til alle som bor og oppholder seg i dekingsområdene. Legen er i beredskap for akutt-utrykninger. Det må påregnes ventetid når legen er på uttrykning.

Ring før du kommer
Vi oppfordrer deg til å ringe legevakten på telefon 116 117 først. Du får da en vurdering av sykepleier og vil bli gitt råd og veiledning eller avtale om legekonsultasjon.

Vi ønsker at du oppgir:

 • ditt fullstendige navn.
 • din folkeregistrert adresse.
 • fødsel- og personnummer.
 • navn på fastlegen din.
 • oversikt over faste medisiner.
 • om du har frikort.
 • relevante medisinske papirer og opplysninger.

Ventetid

Legevaktene har ingen vanlig køordning. Ut fra en faglig vurdering vil de som trenger mest hjelp gå foran andre pasienter.


Resepter

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den aktuelle behandlingen.

 • Faste medisiner får du på resept hos din fastlege.
 • Resepter henter du ut på apotek. Dersom apoteket er stengt, kan du få med deg startdosen på behandlingen fra legevakten.
 • Vanedannende medisiner (gruppe A og B) skrives ikke ut hos legevakten.

Sykemelding

Legevakten kan sykemelde deg for en kort periode. Forlengelse av sykemeldingen og annen oppfølging må du ta opp med din fastlege.


Betaling

Du må betale en egenandel for behandling ved legevakten. Du må også betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt. Du kan betale på automat med kort, kontanter eller faktura. Våre betalingstjenester håndteres av Convene. Ved manglende betaling ettersendes faktura med gebyr.

Frikort
For personer med frikort, barn under 16 år, personer som har førstegangstjeneste i militæret, og gravide som må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet er konsultasjonen gratis. Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.


“Kriseteam”

Karmøy legevakt kontaktes når det er behov for psykososial støtte i kriser

Fastlegetilbud

I Karmøy kommune er det 29 fastlegehjemler fordelt på legekontorer flere steder i kommunen. De fleste fastlegene jobber på legesenter sammen med andre leger, men det er også noen solopraksiser. To av legekontorene er kommunale. Oppdatert oversikt over fastlegene i Karmøy med kontaktopplysninger og ledige plasser finner du på Helsenorge.


Kommunale legekontor

Karmøy kommune har ett kommunalt legekontor med egen nettside: Bygnes kommunale legesenter.


Spesielle driftsforhold ved enkelte legekontor

 • Haugaland legekontor, Bygnes: Eyad Kawarea har Mary Helene Travers og Raed Mohamed Elshokry som vikarer i 50 % hver ut 2023.
 • Nordvegen legesenter, Kopparen: Morten Mathiesens legekontor holder normalt stengt fredager. Legen er for tiden sykemeldt. Jatinder Singh er vikar i 80 %. Hjelpepersonellet ved legesenteret er tilstede i normal åpningstid og kan kontaktes.
 • Veavågen legesenter:
  • Taran Rai er vikar på Thomas Siyavoshi sin liste.
  • Jatander Singh er vikar i 20 % (fredager) på “Liste uten fast lege”.
 • Norheim legesenter, Karmsund (Oasen): Katrine Jaquet Mavraganis er vikar på Matthias Christoph Fritzsche sin liste (“Liste uten fast lege”) til 1. mai 2023.
 • Skudenes kommunale legesenter: Sara Beate Langhelle er vikar på “Liste uten fast lege” til midten av juni 2023.
 • Skudenes legesenter: Sigurd Aarsland er vikar på Mohammad Reza Salehi sin liste frem til 31.07.2023.
 • Bygnes kommunale legesenter: Endringer oppdateres på egen nettside.

Generell informasjon om fastlegeordningen

Generell informasjon om fastlegeordningen finner du på Helsenorge


Klage

Er du ikke fornøyd med fastlegen din, har du rett til å klage:

 • Klage på dialogen med fastlegen: Erfaring viser at det ofte er svikt i kommunikasjonen som fører til at pasienter ikke er fornøyd med legen. Det kan derfor være lurt å bestille en time hos legen for å si ifra om at du ikke er fornøyd. Ta gjerne med deg en som kan støtte deg.
 • Klage på behandlingen: Det er en fordel at du ved bestilling av timen gir beskjed om at det gjelder klage på behandlingen. Det gir legen mulighet til å sette av mer tid til samtalen. Dersom dette ikke fører frem, kan du konferere med den i kommunen som har ansvar for fastlegeordningen (helsesjef) eller sende en klage til Statsforvalteren i Rogaland
 • Klage på tilbud om fastlege: Kommunen har ansvaret for tilbud om fastleger. Dersom det ikke er ledige fastleger i kommunen, skal du rette klagen din til helsesjef i kommunen.