Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren i kommunen er et tilbud til kreftpasienter og pårørende. Tilbudet er lett tilgjengelig og krever ikke søknad eller vedtak om andre kommunale tjenester. Målsetningen er at den enkelte mestrer utfordringer i hverdagen i størst mulig grad, og ivaretar kontroll og ansvar i eget liv.

Kreftkoordinatorens oppgaver

  • bidra til å koordinere tjenestetilbudet til kreftpasienter
  • gi et lett tilgjengelig tilbud hvor pasient og pårørende kan ta direkte kontakt
  • ha oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen
  • gi støtte til kreftpasienter og pårørende
  • gi råd om lindring av plagsomme symptomer
 
Slik kan du ta kontakt
Ta gjerne kontakt selv – eller be legen din, sykehuset eller andre formidle kontakt. Kreftkoordinator har kontor i kinobygget i Kopervik, sammen med Bestillerkontoret for helse- og omsorgstjenester.
 
 

Hilde Håland er kreftkoordinator i Karmøy kommune. Hun er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie, og har i tillegg kompetanse innen lindrende behandling og smertelindring.