Korona

I følge FHI er det ventet en øke i antall smittetilfeller fremover mot sommeren. Det er viktig å huske de grunnleggende smitteverntiltakene som å vaske hendene og hoste i albuen.

Disse anbefales å bestille time til ny koronavaksine nå:

 • Personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere
 • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått korona-sykdom, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer
 • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose
 • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april

Det er også tilbud om oppfriskningsdose til de mellom 18 og 64 år som ikke har noen risikotilstander.

Informasjon om anbefaling og tilbud om vaksinasjon til barn og ungdom.

Vaksinering skjer på torsdager på koronasenteret på Bygnes.

Anbefalinger

Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

 • Hold deg hjemme hvis du har nedsatt allmenntilstand, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer
 • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn
 • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk
 • Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, bør du teste deg da det kan være aktuelt at du får behandling med tabletter. Les mer under “Behandling av korona”
 • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen
 • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no)

Se mer om hva du gjør ved nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no)

Vaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler ny oppfriskningsdose til:

 • Personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere
 • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått korona-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer
 • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose
 • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april

Det er også tilbud om oppfriskningsdose til de i aldersgruppen 18-64 år og som ikke har noen risikotilstander.

For de fleste over 18 år vil dette være dose 4, men for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose 5.  

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.  

Anbefaling om oppfriskningsdose gjelder nå uavhengig av om man nylig har gjennomgått sykdom. Det bør ha gått minst 3 uker fra man har blitt frisk til det gid en vaksinedose, men det anbefales å vente i 3 –4 måneder for å oppnå bedre immunrespons/beskyttelse av vaksinen.

Karmøy kommune tilbyr koronavaksinering hver torsdag ved Koronasenteret på Bygnes, Vestheimvegen 39, 4250 Kopervik og på flere apotek.

Du har selv ansvar for å følge med på at det har gått lang nok tid mellom dosene. Det kan bli kontrollert ved oppmøte, og man blir avvist dersom det ikke har gått lang nok tid. Du kan selv se når du fikk forrige dose på helsenorge.no.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar må vise frem dokumentasjon på sykdommen i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem. Ta dokumentet med til vaksinasjonstimen din.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • Organtransplanterte
 • Alvorlig og moderat immunsvikt
 • Immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer. Sjekk grundig om du står på en slik medisin: medikamentliste (legeforeningen.no)
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Demens
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med BMI 35 kg/m2 eller høyere
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Ungdom i alderen 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under anbefales oppfriskningsdose:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon: medikamentliste (legeforeningen.no))
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Utfyllende informasjon om koronavaksine finner du på Helsenorge og på FHI.

Vaksinasjon av barn og unge

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen.

Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, kan også gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge:

Om samtykke fra foresatte og barnas rett til medbestemmelse

Vaksinering er frivillig. De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For barn under 16 år må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Barn og ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på.

Samtykkeskjema – vaksinasjon av barn og unge under 16 år

Les mer om koronavaksine for barn og unge på FHI sine sider.

Utlevering av hurtigtester

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunene for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du føler deg syk.

Her kan du få hurtigtester

 • Rådhuset i Kopervik: Servicetorget
  • Åpningstid: man-fre 08.00-15.30
 • Koronasenteret på Bygnes
  • Åpningstid: man – fre 09.00-12.00.

I tillegg kan personer i risikogruppe få utlevert selvtester på sitt fastlegekontor.

Testing for koronavirus

Kommunal PCR-testing er nå avsluttet etter føringer fra Helsedirektoratet. Tilbudet vil reetableres dersom helsemyndighetene ser at det er nødvendig.

Gratis hurtigtester kan hentes i Servicetorget og på Bygnes. I tillegg kan personer i risikogruppe få utlevert selvtester på sitt fastlegekontor .

Skal du på reise og har behov for dokumentasjon, må du selv ta kontakt med privat helseaktør. Se UDs sider om reiseråd.

Svar på PCR-test

Prøvesvaret ditt finner du på Helsenorge.

Foreldre kan logge inn på seg selv for å finne svar om barn som er under 16 år. Er du 16 år eller eldre, må du ha egen BankID for  finne svaret ditt.

Hvis du ikke har Bank-ID eller tilgang på HelseNorge, ring koronatelefonen på 52 81 23 60 (åpen mandag – torsdag kl. 08.30-11.00. Her kan du få svar på testen din dersom du ikke har tilgang til Helsenorge.

Behandling av korona

Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, bør du teste deg da det kan være aktuelt at du får behandling med tabletter.
Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.
Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig.

Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du og feber eller vondt i hodet.
Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptom, bør du ta en selvtest hver dag – i inntil fire dager.
Dersom selvtesten er positiv, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt som vil gjøre en helhetsvurdering basert på alder, tid siden forrige vaksinedose, samt øvrige risikofaktorer for å avgjøre om det er aktuelt å behandle med Paxlovid. Dersom testen er negativ, kan du vente med å kontakte fastlegen. Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten er negativ.

Hvem vil ha nytte av tabletter?

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter:

 • De som har alvorlig immunsvikt
 • De som er over 65 år, ikke har fått vaksine de siste seks månedene og har en alvorlig sykdom
 • Alle som er over 80 år

Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona dersom:

 • Du har alvorlig immunsvikt. For.eks fordi du har benmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret
 • Du er over 65 år, du har ikke fått vaksine de siste seks månedene, og du har en alvorlig kronisk sjukdom
 • Du er over 80 år
 • Du er over 50 år og har aldri har tatt koronavaksine

Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre om du blir syk finner du på Helsenorge.no.

Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. 

Slik får du tilgang til koronasertifikatet ditt:

 • Digitalt på helsenorge.no: Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt på helsenorge.no/koronasertifikat/ og ev. laste dette ned på pc, nettbrett eller telefon.
 • Papirutskrift tilsendt fra Helfo i ordinær post: Hvis du ikke har mulighet til å finne sertifikatet digitalt kan du benytte dette tilbudet. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer. Ring Helfos informasjonstelefonen for korona (åpningstid kl. 08.30 – 11.30, mandag til fredag): Fra Norge: 815 55 015 / Fra utlandet: +47 21 89 80 42. Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen
 • Dokumentasjon på test: På Rådhuset kan du få hjelp med utskrift av dokumentasjon på test tatt på kommunens teststasjon. Man må da først gjennomføre test på testasjon, deretter ta kontakt med Servicetorget på Rådhuset for dokumentasjon når testsvar foreligger. Husk ID!
 • Andre årsaker: Kan du av ulike årsaker ikke hente koronasertifikatet digitalt, eller av andre grunner trenger det på papir, kan du få hjelp med det i kommunen. Husk ID!

Les vanlige problemstillinger og spørsmål om koronasertifikatet.  

Les regler som avgjør om du får grønn eller rød kontrollside i koronasertifikatet ditt.  

For deg som skal ut å reise

Hver enkelt reisende må selv sjekke hvilke råd og regler som gjelder for landet de skal reise til. Kommunen har ikke ressurser til å gi informasjon eller råd knyttet til reise og vaksinasjon. Du kan finne god informasjon knyttet til din reise på:

Koronasertifikat: Standard gyldighetsperiode for koronasertifikat etter grunnvaksinasjon (2 doser) er 270 dager. Påvist covid-19 (PCR-test hos lege eller kommunen) gir gyldig sertifikat i perioden 11-180 dager etter positiv test. FHI har åpnet for at personer 18 år og eldre som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2, for eksempel for å oppfylle et innreisekrav, kan få vaksine selv om det medisinsk sett ikke ansees som nødvendig. Vaksine kan gis tidligst 3 uker etter infeksjon, men det anbefales å avvente vaksinasjon i 3 måneder med tanke på å få god vaksineeffekt og redusere risiko for bivirkninger. Etter oppfriskningsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning.  Les mer om koronasertifikat på Helsenorge.

Dersom du har behov for vaksine for å utvide koronapasset, ta kontakt med Koronasenteret på mail eller telefon.