Matombringing fra Karmøy Mat

Karmøy Mat ForsidebildeKarmøy kommune har inngått avtale om at hjemmeboende kan bestille middag direkte fra Karmøy Mat.

For meny, priser og bestilling, se Karmøy Mat sin nettside.

  • Det kreves ikke søknad for å benytte dette tilbudet.
  • Matproduksjonen skjer hos Solstein, H:ærlig og på Bella Cafe. 
  • Det er mulig å velge hvor mange og hvilke dager du ønsker levering. 
  • Menyen settes opp for 2 uker av gangen. Det skal være alternativer mellom kjøtt eller fisk og dessert hver dag, og en kan velge mellom liten eller stor porsjon middag.
  • I hovedsak skal maten leveres ut til hjemmeboende på dagtid og i ukedagene. Det blir også mulig å bestille mat til helg, men da leveres maten på fredag porsjonspakket klar til oppvarming. 
  • Maten kan bestilles på på nett, e-post til post@karmoymat.no eller telefon 923 19 088.

Karmøy Mat - bilen sett forfra   Karmøy Mat - Bilen

Lena S. Gundersen er koordinator og kontaktperson for virksomheten, og er også med på å kjøre ut mat.

Konsesjonsavtalen er inngått med foretaket Rune Gundersen (Karmøy Mat). Avtalen har vært utlyst i tråd med reglene om offentlige anskaffelser, og trer i kraft 1. februar 2020.