Kontakt hjemmetjenesten og bolig- og miljøarbeidertjenesten

Hjemmetjenesten i Karmøy er delt inn i de geografiske sonene sør, midt og nord.

Informasjonsbrosjyre for hjemmetjenesten i Karmøy

Det er i tillegg en egen hjemmetjenesteordning for personer med lidelser innen rus og psykisk helse.

Bolig og miljøarbeidertjenesten har ansvar for hjemmetjenester til utviklingshemmede som bor i tilrettelagte bofellesskap eller egen bolig.

Sentralbord og vakttelefoner:
Sentralbord: 52 81 15 50
Vakttelefon Skudenes: 95 10 36 11
Vakttelefon Stol: 90 97 51 35
Vakttelefon Åkra: 41 41 48 64
Andre:
Virksomhetsleder: Brit Marie Slåttebrekk 52 81 15 22 bms@karmoy.kommune.no
Avdelingsleder Skudenes : Sigrid Marie Hansen 52 81 19 27 smh@karmoy.kommune.no
Avdelingsleder Stol: Randi Kathrine Lie 52 81 15 21 rkt@karmoy.kommune.no
Avdelingsleder Åkra: Sandra Kristin Nikolaisen 52 81 15 12 sani@karmoy.kommune.no
Adresse:
Hjemmetjeneste Sør, Åkra helse- og sosialsenter, Engveien 2 , 4270 Åkrehamn


Sentralbord og vakttelefoner:
Sentralbord:  52 81 01 50
Vakttelefon Vea/ Flesland:  917 20 705
Vakttelefon Sørstokke/Stangeland:  957 51 732
Vakttelefon Ytreland / Østrem:  974 23 170
Vakttelefon Natt:  476 20 793
 
Andre:
Virksomhetsleder: Randi E. Utseth 52 81 01 53 reu@karmoy.kommune.no
Avdelingsleder Vea / Flesland: Veronika Engvall 52 81 01 51 ven01@karmoy.kommune.no
Avdelingsleder Sørstokke/Stangeland: Margareth Vea Jensen 52 81 01 52 mvj@karmoy.kommune.no
Avdelingsleder Ytreland / Østrem: Nina Nes Moldestad 52 81 01 54 nnm01@karmoy.kommune.no
Avdelingsleder Natt: Ingrid Vorraa 52 81 15 01 ivo@karmoy.kommune.no
Postadresse:
Hjemmetjeneste Midt, Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik
Besøksadresse:
Hjemmetjenesten Midt
Torfæusgate 21, Kopervik


Sentralbord og vakttelefoner:
Sentralbord: 52 81 15 00
Vakttelefon Norheim: 99 24 16 54
Vakttelefon Torvastad: 91 83 60 77
Vakttelefon Avaldsnes: 97 17 44 47
Andre:
Virksomhetsleder: Frode Teige 48 14 51 57 fte@karmoy.kommune.no
Avdelingsleder Norheim: Henriette Fagerland Bratthammer 52811566 / 90883969 hfa@karmoy.kommune.no
Avdelingsleder Torvastad: Marianne Peters Hægland 52811505 / 94894205 mph@karmoy.kommune.no
Avdelingsleder Avaldsnes: Heidi Kalstø Kvalevåg  52811504 / 47449773 hkk01@karmoy.kommune.no
Konstituert virksomhetsleder og BPA avdeling: Unni Kristin Østhus 52811501/ 92629382 uko@karmoy.kommune.no
Postadresse:
Hjemmetjeneste Nord, Postboks 104,
4299 Avaldsnes
Besøksadresse:
Hjemmetjenesten Nord
Kong Augvaldsveg 50
Avaldsnes


ROP Sør og ROP Nord  yter hjemmetjenester til personer med rus og/eller psykiske lidelser.

Vakttelefoner besvares hver dag, mellom kl. 08.00 og 22.00.

ROP Sør

Besøksadresse: Idrettsvegen 12, 4270 Åkrehamn

Vakttelefon:

  • Skudeneshavn: 907 88 474
  • Vea/Åkra:           992 68 923

Rop Nord

Besøksadresse: Kong Augvaldsveg 50, 4262 Avaldsnes

Vakttelefon:

  • Kopervik:                    900 28 553
  • Avaldsnes:                  901 18 173
  • Torvestad/Norheim: 468 38 771


Bolig- og miljøarbeidertjenesten