Kontakt hjemmetjenesten og bolig- og miljøarbeidertjenesten

Sist oppdatert 16. januar 2020 13:29

Hjemmetjenesten i Karmøy er delt inn i de geografiske sonene sør, midt og nord.

Informasjonsbrosjyre for hjemmetjenesten i Karmøy

Det er i tillegg en egen hjemmetjenesteordning for personer med lidelser innen rus og psykisk helse.

Bolig og miljøarbeidertjenesten har ansvar for hjemmetjenester til utviklingshemmede som bor i tilrettelagte bofellesskap eller egen bolig.

Sentralbord og vakttelefoner:
Sentralbord: 52 81 15 50
Vakttelefon Skudenes: 95 10 36 11
Vakttelefon Stol: 90 97 51 35
Vakttelefon Åkra: 41 41 48 64
Andre:
Virksomhetsleder: Brit Marie Slåttebrekk 52 81 15 22
Avdelingsleder Skudenes : Sigrid Marie Hansen 52 81 19 27
Avdelingsleder Stol: Ida Kristin Kvilhaug Henne 52 81 15 21
Avdelingsleder Åkra: Sandra Kristin Nikolaisen 52 81 15 12
Adresse:
Hjemmetjeneste Sør, Åkra helse- og sosialsenter, Engveien 2 , 4270 Åkrehamn


Sentralbord og vakttelefoner:
Sentralbord:  52 81 01 50
Vakttelefon Vea/ Flesland:  917 20 705
Vakttelefon Sørstokke/Stangeland:  957 51 732
Vakttelefon Ytreland / Østrem:  974 23 170
Vakttelefon Natt:  476 20 793
 
Andre:
Virksomhetsleder: Frode Teige 481 45 157 e-post
Avdelingsleder Vea / Flesland: Veronika Engvall 52 81 01 51 e-post
Avdelingsleder Sørstokke/Stangeland: Margareth Vea Jensen 52 81 01 52 e-post
Avdelingsleder Ytreland / Østrem: Anne Sofie Østerhus 52 81 01 54 e-post
Avdelingsleder Natt: Randi E. Utseth 52 81 01 53 e-post
Postadresse:
Hjemmetjeneste Midt, Rådhuset, 4250 Kopervik
Besøksadresse:
Hjemmetjenesten Midt
Torfæusgate 21, Kopervik


Sentralbord og vakttelefoner:
Sentralbord: 52 81 15 00
Vakttelefon Norheim: 99 24 16 54
Vakttelefon Torvastad: 91 83 60 77
Vakttelefon Avaldsnes: 97 17 44 47
Andre:
Virksomhetsleder: Øyvind Røthe 90 92 30 02 e-post
Avdelingsleder Norheim: Henriette Fagerland 52 81 15 66 e-post
Avdelingsleder Torvastad: Laila Bakke Valhammer 52 81 15 01 e-post
Avdelingsleder Avaldsnes: Irene Hveding Bredahl 52 81 15 04 e-post
Avdelingsleder BPA: Unni Kristin Østhus 52 81 15 05 e-post
 

Postadresse:
Hjemmetjeneste Nord, Postboks 104,
4299 Avaldsnes

Besøksadresse:
Hjemmetjenesten Nord
Kong Augvaldsveg 50
Avaldsnes


ROP Sør og ROP Nord  yter hjemmetjenester til personer med rus og/eller psykiske lidelser.

Vakttelefoner besvares hver dag, mellom kl. 08.00 og 22.00.

 

ROP Sør

Besøksadresse: Idrettsvegen 12, 4270 Åkrehamn

Vakttelefon:

  • Skudeneshavn: 907 88 474
  • Vea/Åkra:           992 68 923

 

Rop Nord

Besøksadresse: Kong Augvaldsveg 50, 4262 Avaldsnes

Vakttelefon:

  • Kopervik:                    900 28 553
  • Avaldsnes:                  901 18 173
  • Torvestad/Norheim: 468 38 771


Bolig- og miljøarbeidertjenesten