Tjenester i hjemmet

Tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand, miljøarbeid og hjemmesykepleie. Tilbudet er behovsprøvd, og skal legge til rette for størst mulig grad av egenmestring. Hjelp i hjemmet kan gjerne inkludere ulike hjelpemidler og velferdsteknologi.

Praktisk bistand er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

Tilbudet kan også gis som opplæring, med formål at bruker skal oppnå størst mulig grad av egenmestring.

Tilbudet kan gis av kommunens hjemmetjeneste og/eller gjennom ordningen med brukerstyrt personlig assistent.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)


Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Dette kan blant annet være:

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)

Link til tjenestebeskrivelse


Et hjelpemiddel og velferdsteknologi er tiltak eller gjenstand(er) som skal bidra til å redusere mennesker med funksjonsnedsettelser sine praktiske problemer i hverdagen. Utlån av hjelpemidler tilbys for at du som bruker skal klare deg best mulig i ditt eget hjem.

Hjelpemidler


Du kan søke om nødvendige helse- og omsorgstjenester hjemme på grunn av sykdom, funksjonshemming og alder.

Du kan også søke om å få praktisk bistand og opplæring til ulike oppgaver i hjemmet.

Søknad om hjemmetjenester rettes til bestillerkontoret for helse- og omsorgstjenester.

Bestillerkontoret


Karmøy kommune har inngått avtale om at hjemmeboende kan bestille middag direkte fra Karmøy Mat. For meny, priser og bestilling, se Karmøy Mat sin nettside.

Det kreves ikke søknad for å benytte dette tilbudet. 

Konsesjonsavtalen er inngått med Rune Gundersen som driver foretaket Karmøy Mat. Avtalen har vært utlyst i tråd med reglene om offentlige anskaffelser. Avtalen trer i kraft 1. februar 2020. Lena S. Gundersen er koordinator og kontaktperson for virksomheten, og vil også være med å kjøre ut mat. Matproduksjonen skjer hos Solstein, H:ærlig og på Bella Cafe.

Det er mulig å velge hvor mange og hvilke dager du ønsker levering. Menyen er for 2 uker. Det vil være alternativer mellom kjøtt eller fisk og dessert hver dag, og en kan velge mellom liten eller stor porsjon middag. I hovedsak leveres maten på dagtid og i ukedagene. Det blir også mulig å bestille mat til helg, men da leveres maten på fredag porsjonspakket klar til oppvarming. Maten kan bestilles på nett, e-post eller telefon 923 19 088.


Kontakt hjemmetjenesten og bolig- og miljøarbeidertjenesten