Tjenester i hjemmet

Tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand, miljøarbeid og hjemmesykepleie. Tilbudet er behovsprøvd, og skal legge til rette for størst mulig grad av egenmestring. Hjelp i hjemmet kan gjerne inkludere ulike hjelpemidler og velferdsteknologi.

Praktisk bistand

Praktisk bistand er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

Tilbudet kan også gis som opplæring, med formål at bruker skal oppnå størst mulig grad av egenmestring.

Tilbudet kan gis av kommunens hjemmetjeneste og/eller gjennom ordningen med brukerstyrt personlig assistent.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Dette kan blant annet være:

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)

Lenke til tjenestebeskrivelse

Søk om hjemmetjenester

Du kan søke om nødvendige helse- og omsorgstjenester hjemme på grunn av sykdom, funksjonshemming og alder.

Du kan også søke om å få praktisk bistand og opplæring til ulike oppgaver i hjemmet.

Søknad om hjemmetjenester rettes til bestillerkontoret for helse- og omsorgstjenester.

Bestillerkontoret

Tannhelse – dine rettigheter

Som bruker av våre tjenester har du rettigheter innen tannhelse. Les mer her.

 

Kontakt hjemmetjenesten og bolig- og miljøarbeidertjenesten