Hjelpetilbud til veteraner fra internasjonale operasjoner

Før, under og inntil ett år etter deltakelse i internasjonale operasjoner er Forsvaret ansvarlig for helseoppfølgingen. Deretter er det sivile helsevesenet veteranenes primære kontaktpunkt. Forsvaret tilbyr også veteraner oppfølging ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring eller Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk. Disse er et supplement til sivilt helsevesen, og kan tilby blant annet rådgivning om helseplager relatert til utenlandstjeneste, utredning og kortvarig behandling av psykiske lidelser. I Karmøy kommune er det virksomheten for Rus- og psykisk helse som vil gi råd og veiledning til veteraner og pårørende som har behov for helsehjelp.

Forsvarets helseoppfølging – veteraner NAV – Råd og veiledning til veteraner Kommunens ordinære helsetilbud
Hvem andre kan hjelpe?

Her er de viktigste kontaktpunktene for veteraner og deres familie og venner som har behov for noen å snakke med:

  • Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), telefon: 940 12 200. NVIO har også en aktiv lokalavdeling i Rogaland. Nettside: www.nvio.no/
  • Kameratstøttetelefon: 800 45 500, nettside: www.kameratstotte.no/
  • Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) tlf. 22 69 56 50 Nettside: www.siops.no/ Forsvarets veteransenter, Bæreia Tlf. 62 82 01 00. Nettside: www.forsvaret.no/veteransenteret
  • Forsvarets grønne linje, Tlf. 800 30 445 Et samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS.
  • Forsvarets “åpne dør” Tlf. 800 85 000 Forsvarets nettside for veteraner: https://forsvaret.no/veteraner

Fastlegen har en viktig rolle i å ivareta alles helse. Også veteraner sin helse. Det anbefales derfor og først ta kontakt med fastlegen. Er det behov for det vil fastlegen henvise videre til aktuelle instanser. Dette kan være både innen spesialisthelsetjenesten, eller til Forsvaret.

Karmøy legevakt Tlf. 116 117 Besøksadresse: Engveien 2, 4270 Åkrehamn

Haugesund legevakt Tlf 116 117 Besøksadresse: Karmsundsgata 59B, 5531 Haugesund

Psykiske helseproblemer forekommer i alle aldre og i alle befolkningsgrupper. Tidlig kontakt med helsevesenet kan redusere plager og skadevirkninger. Hjelpen er gratis og har fokus på forebygging og rask psykisk hjelp. Alle kan ta direkte kontakt med virksomhet for rus- og psykisk helse for råd og veiledning. De gir bl.a. tilbud til voksne med ulike former for livskriser, psykiske vansker eller psykiske lidelser.

  • Telefon: 52 81 16 30
  • Postadresse: Postboks 167, 4291 Kopervik

I tillegg finnes det flere andre virksomheter i Karmøy kommune som kan bistå familien. For eksempel kan helsesøster være en god støtte for familien og kan gi informasjon om andre støtte- og hjelpetilbud.